Mobil Versjon

Nytt kull betjenter klare til innsats

-Jeg gratulerer dere med å ha valgt et av verdens mest komplekse og krevende yrker!

KRUS-bilde

Det sa direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Marianne Vollan, til de 168 nyutdannede fengselsbetjentene som fikk utdelt sine vitnemål onsdag 29. november.

Vitnemålene ble overrakt under en enkel høytidelighet i lokalene til Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS på Lillestrøm.

- Den tiden vi har de domfelte hos oss, skal vi bruke best mulig. Og i det arbeidet er folkene som arbeider i kriminalomsorgen det viktigste vi har, sa Vollan. Hun forberedte de nye betjentene på at de møter en virksomhet i stadig endring, og at det også blir situasjonen i årene fremover.

Hun nevnte også dagens økonomiske situasjon i kriminalomsorgen.

- Jeg må innrømme at den er meget krevende, ikke minst etter det nylige budsjettforliket som økte innsparingene ytterligere, sa hun.

Gratulerte gjorde også statssekretær Anette C. Elseth fra Justis- og beredskapsdepartementet. På bildet gratulerer hun nyutdannet fengselsbetjent Cathrine Fanebust med bestått eksamen.

- Dere har gjennomført den beste fengselsbetjentutdannelsen i verden, sa Elseth til de ferske betjentene.

-Dere har valgt et yrke der alle der dere møter har sin historie – de kommer til å utfordre, provosere og berøre dere. En karriere i kriminalomsorgen byr på en mulighet til livslang læring, sa hun.

Også Hans-Jørgen Brucker, direktør ved KRUS, stilte seg i gratulantenes rekker.

-Jeg vet at dere er et godt kull, og det er jeg glad for, sa han, før han ga hver og en av de nye betjentene vitnemålet i hånden. Deretter fikk de utdelt nye distinksjoner med én stjerne til å sette på uniformen. Nå begynner de på pliktåret sitt.