Mobil Versjon

Nytt aspirantkull har begynt på KRUS

152 aspiranter begynte torsdag 3. januar på sin toårige fengselsbetjentutdanning på Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS på Lillestrøm.

Lise Sannerud

De 152 er valgt ut blant 1134 personer som søkte om opptak på utdanningen. 

Direktør Hans-Jørgen Brucker ved KRUS ønsket de nye aspirantene velkommen. Dagen begynte med opprop av kullet, som består av 45 prosent kvinner og 55 prosent menn. Det er innenfor kravet KRUS har satt til kjønnsfordeling blant aspirantene. 

- Dere er valgt ut i skarp konkurranse med mange andre, og det vil bli stilt krav til dere både her på skolen og utenfor skoletiden. Dere skal være gode representanter for KRUS og kriminalomsorgen både på og utenfor skolen, sa Brucker.

Aspirantene ble også ønsket velkommen av Lise Sannerud (bildet), som er nytiltrådt direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet. Hun kommer fra stillingen som direktør for Sekretariatet for konfliktrådene. 

- Dere skal sørge for sikkerhet for samfunnets innbyggere og for den domfelte, og motvirke nye straffbare handlinger, sa Sannerud, som viste til møtet mellom den innsatte og den ansatte som noe av det mest sentrale i kriminalomsorgens virksomhet.

Hun påpekte at kriminalomsorgens medarbeidere samarbeider ikke bare med den domfelte, men også med politiet, domstolene, pårørende og kriminalomsorgens mange samarbeidspartnere ute i samfunnet.
 
- I møtet med alle disse menneskene representerer dere kriminalomsorgen og skaper vårt omdømme, sa Sannerud.

Hun poengterte at aspirantene nå møter en etat i endring, der stadig flere soner sin straff ute i samfunnet og der det for første gang legges ned fengselsplasser fordi det ikke lenger er bruk for dem.  

Hun ga de nye aspirantene tre råd med på veien:

- Husk verdien av å tilrettelegge for domfeltes mulighet for en gjenopprettende prosess, bidra til et godt omdømme for kriminalomsorgen og sett deg en ambisjon for ditt arbeid.