Mobil Versjon

Ny brosjyre for barn med pårørende i fengsel

-Vi har utarbeidet en brosjyre for barn som skal besøke noen i fengsel, fordi vi tror det er et viktig tiltak for denne gruppen. Det kan oppleves som litt skummelt å skulle besøke noen som er i fengsel, og derfor har vi tilrettelagt en helt egen brosjyre for disse barna, og håper det vil kunne hjelpe dem når de skal på besøk, sier Lise Sannerud, direktør i Kriminalomsorgen.

Barnebilde-k

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har i samarbeid med Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) utarbeidet en nasjonal brosjyre for «Barn som ønsker å besøke noen i fengsel». Regionene og de barneansvarlige i kriminalomsorgen har gitt gode bidrag i utformingen av brosjyren.  I disse dager sendes den nasjonale brosjyren ut til regionene for videre fordeling til sine fengselsenheter. Alle fengselsenhetene har fått tilbud om å lage sin lokale variant av brosjyren med sine bilder og tilpasset tekst. Ca 25 enheter har ønsket dette og disse vil bli senere trykket opp og sendes ut fortløpende.

-Barn har rett til å ha kontakt med sine foreldre hvis det er til deres beste. Vi håper at denne brosjyren vil gi barna god nok informasjon om hva som skjer i forbindelse med et besøk. Barn er ofte veldig interessert i hvordan sine foreldre bor og hva de gjør i fengselet.  Slik informasjon kan bidra til at barna unngår å være unødvendig bekymret for sine foreldre og få bedre forståelse av familiesituasjonen, sier Sannerud.   

Kriminalomsorgen har et felles ansvar om å informere, benytte og distribuere brosjyren til alle relevante samarbeidspartnere. Brosjyren anbefales å vedlegges alle besøkstillatelser som involverer barn. 

-Vi tror og håper at denne brosjyren kan være nyttig for små og store, avslutter Lise Sannerud.

Brosjyren kan lastes ned her