Mobil Versjon

Norge og Russland fortsetter samarbeidet på fengsel- og friomsorgsområdet

Et nytt treårig arbeidsprogram ble nylig signert under en mottakelse på den norske ambassaden i Moskva.

Signering av arbeidsprogram

Foto: Den norske ambassade i Moskva / Silje Dalehaug

Direktør Marianne Vollan i Kriminalomsorgsdirektoratet, og direktør Gennadiy Kornienko i Den føderale russiske straffegjennomføringstjenesten signerte torsdag 15. desember en intensjonsavtale for perioden 2017-2019, der målsettingen er utveksling av kompetanse på det kriminalomsorgsfaglige området.

Norge og Russland har hatt et samarbeid på dette området gjennom 20 år, og selv i dag utpeker dette bilaterale samarbeidet seg som enestående på dette feltet i europeisk sammenheng.

Temaene i samarbeidet er blant annet redusert tilbakefall av kriminalitet, tilbakeføring av domfelte til samfunnet, drift og aktivitetstilbud i fengsler, straffegjennomføringsformer utenfor fengsel, unge lovbrytere, kvinnelige domfelte og innsatte i varetekt.

Fra norsk side inviteres også andre etater og organisasjoner inn i samarbeidet. Slik sett reflekterer samarbeidet hvordan norsk kriminalomsorg er organisert med en stor grad av importerte tjenester fra andre etater og organisasjoner.

Samarbeidet involverer på norsk side Oslo fengsel, Ravneberget fengsel (i Sarpsborg) og Tromsø fengsel, samt Trøndelag friomsorgskontor. På russisk side involverer samarbeidet et kvinnefengsel i Moszhayisk, varetektsfengslet Butirka i Moskva, oppdragelsessenter for mindreårige innsatte, en rusmestringsenhet i Arkhangelsk og inspeksjonen/friomsorgskontoret i Murmansk.

- Det bilaterale samarbeidet med Russland om en videreutvikling av kriminalomsorgen i begge land er av stor betydning for Norge", uttaler direktør Marianne Vollan i KDI.