Mobil Versjon

Nederland har fått fengselsnøklene tilbake

Norgerhaven fengsel i Nederland er tilbake på nederlandske hender, etter at Norge har leid fengselet med 242 fengselsplasser i tre år.

 

Jan-erik i NL

1. september 2015 fikk daværende justisminister Anders Anundsen nøklene fra sin nederlandske kollega, og 31. august i år ble de levert tilbake til nederlandske myndigheter.

Prosjektet ble igangsatt fordi Norge hadde en lang soningskø på flere enn 1200 dommer, og fordi det var et problem at folk ble sittende for lenge i politiarrestene på grunn av mangel på fengselsplasser. Nå er soningskøen borte, og Norge har derfor ikke lenger behov for fengselsplassene i Nederland.

- Prosjektet har vært en suksess. Alle deler av organisasjonen har levert, sa konstituert direktør Jan-Erik Sandlie (bildet over) i Kriminalomsorgsdirektoratet da nøklene ble levert tilbake. Han takket ansatte i både norsk og nederlandsk kriminalomsorg for en solid innsats gjennom tre år.

Workshop-NL

- Fengselet er blitt drevet etter norsk lov og med norsk ledelse, med innsatte dømt i norske domstoler – og med nederlandsk personale. Til sammen har dette vært en suksess, og vi har mye å lære av hverandre, sa Sandlie.

I løpet av de tre årene har 915 innsatte sonet dom i fengselet, omkring 80 prosent av dem er utenlandske statsborgere. 80 nasjonaliteter har vært representert blant de innsatte. De har fått til sammen 795 besøk, og de har gjennomført til sammen 18730 Skype-samtaler med familie og venner utenfor fengselet. Det er videre utstedt 261 praksissertifikater for ulike typer arbeid utført av de innsatte.

Prosjektet har ikke manglet utfordringer, men man har likevel klart å unngå alvorlige hendelser underveis.

I forbindelse med tilbakeleveringen av nøklene ble det holdt et oppsummerende seminar der ansatte i norsk og nederlandsk kriminalomsorg i fire forskjellige workshops (bildet over t.v.) diskuterte erfaringene de har gjort gjennom de tre årene.