Mobil Versjon

Kriminalomsorgen i gjestebud på Skaugum

Kriminalomsorgen og livet etter soning dannet bakteppe da kronprinsparet onsdag 2. november ønsket velkommen til årets gjestebud på Skaugum.

Siden 2004 har kronprinsparet invitert til et årlig gjestebud på Skaugum, hvert år med ulike temaer som alle dreier seg om hvordan vi kan skape et samfunn der alle føler tilhørighet og fellesskap.

I årenes løp har mer enn 700 mennesker deltatt på gjestebudene, som har handlet om blant annet barn og ungdom, inkludering, ensomhet og tillit og om hvordan man kan komme seg videre i livet etter å ha opplevd noe traumatisk.

Domfelte og ansatte
Totalt 60 personer var samlet rundt bordet på Skaugum under årets gjestebud. På gjestelisten sto både domfelte og ansatte i kriminalomsorgen, og representanter for organisasjonene Musikk i fengsel og frihet, Wayback, Stiftelsen Retretten, Blues Factory, Røde Kors nettverk etter soning, FRI Drammen, For Fangers Pårørende og Frelsesarmeens fengselsarbeid.

Samtaler, deling av erfaringer, middag og musikalske innslag sto på programmet på Skaugum.

Marianne Vollan, direktør i KDI, hilste på vegne av kriminalomsorgen.

- Jeg vil takke for at kronprinsparet på denne måten gir oppmerksomhet til kriminalomsorgens arbeid og håp til alle borgere som soner straff, sa Vollan. Hun beskrev kriminalomsorgens oppgave som todelt: Etaten skal både trygge samfunnet underveis i straffegjennomføringen og forbygge nye straffbare handlinger etter at straffen er sonet.

Samarbeid
Hun beskrev dette som krevende oppgaver, og understreket at kriminalomsorgen er avhengig av en rekke andre aktører, som skole, helsevesen, NAV, pårørende og en hel rekke frivillige organisasjoner.

- Men den aller viktigste aktøren er den domfelte selv, og det er all grunn til å gi honnør til den endringsjobben den enkelte domfelte gjør, sa hun.