Mobil Versjon

Kragerø er blitt kvinnefengsel

Etter 126 år som mannsfengsel er det nå kvinner som soner i Kragerø fengsel.

Bilde av inngang til Kragerø fengsel

I utkanten av Kragerø by, av Edvard Munch omtalt som "Perlen blant kystbyene" ligger Telemark fengsel, avdeling Kragerø. Delvis skjult bak det hvitmalte politihuset fra fremsiden og omgitt av bratte skråninger på baksiden har det vært fengselsdrift her siden 1890.

Fra januar i år ble Kragerø med sine 18 høysikkerhetsplasser det fjerde fengselet i landet som kun huser kvinnelige innsatte. De andre er Bredtveit fengsel (64 plasser), Ravneberget fengsel (50 plasser) og Søndre Vestfold fengsel Sandefjord avdeling (13 plasser).

- Omgjøringen av Kragerø til kvinnefengsel er et ledd i arbeidet med å bedre kvinners soningsvilkår. I løpet av 2016 skal kriminalomsorgen komme med en strategi for hvordan forholdene for kvinner i fengsel skal bedres. Strategien vil være basert på en rapport som en arbeidsgruppe i etaten leverte i fjor. I strategien vil det komme konkrete tiltak for å forbedre soningsforholdene for kvinner. Målet er å kunne gi alle innsatte, uansett kjønn, et likeverdig tilbud, sier Marianne Vollan, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

Grei overgang

Overgangen fra mannsfengsel til kvinnefengsel har gått relativt greit, ifølge Runar Jacobsen (bildet), assisterende fengselsleder i Kragerø. Runar Jacobsen - assisterende fengselsleder i Kragerø

- Kvinnelige innsatte har på enkelte områder andre behov enn mannelige innsatte, og det er generelt mer psykiatri blant kvinnelige innsatte. Vi må også forholde oss til at de kan være dømt for andre type forhold enn de innsatte vi hadde her tidligere, som for eksempel vold mot egne barn, sier han.   

Før de kvinnelige innsatte kom, ble fellesrom og noen celler pusset opp. I tiden da de mannlige innsatte var overført til andre fengsler og før de kvinnelige innsatte ankom, tro de tilsatte til og hjalp til med rivingsarbeid og maling. Oppussingen er ennå ikke helt ferdig, og blant annet skal det gamle besøksrommet erstattes av et nytt rom som er betydelig mer egnet for å ta imot besøk av barn.

Blant sysselsettingstilbudene i fengselet finner vi skolegang fra barneskole- til høyskolenivå, matfag, vaskeri og verksted hvor det pakkes skruer og muttere for en lokal bedrift.

- Positiv energi og hyggelige betjenter, er dommen over fengselet fra en av de innsatte.

Av fengselets 18 plasser er 12 på enkeltceller og seks på dobbeltrom.

- Spesielt utenlandske innsatte synes det er fint å bo på dobbeltrom, opplyser assisterende fengselsleder Jacobsen.

Ønskelig med rene kvinnefengsler

kragerø2.png
Sjøutsikt fra en av cellene

Pr. 1. februar var det totalt 220 kvinner som sonet i norske fengsler. Mange av kvinnene er dømt for alvorlig kriminalitet, deriblant narkotika, tyveri, vold mot egne barn og drap.

86 av de 220 kvinnene satt i fengsler hvor det også er mannlige innsatte.

Det byr på utfordringer når kvinner soner i samme fengsel som menn. Disse fengslene er i utgangspunktet tilrettelagt for mannlige innsatte. Det kan føre til at kvinnene, fordi de er i mindretall og så langt som mulig skal være adskilt fra menn, får dårligere tilgang til lufting og dårligere utemuligheter.

Noen av kvinnene har livserfaringer som gjør at det er problematisk for dem å måtte sone i nærheten av menn, og i noen tilfeller får de også uønsket oppmerksomhet fra menn.