Mobil Versjon

Konferanse om isolasjon i kriminalomsorgen

25. september arrangerer Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) årets kanskje viktigste konferanse - om isolasjon i kriminalomsorgen.

Isolasjon-foto

Sivilombudsmannen kommer og vi får nærmere innblikk i fakta rundt isolasjon, aktuell forskning, metodisk jobbing med målgruppen og veien videre for å bedre forholdene for de isolerte. 

Vi inviterer både ansatte i kriminalomsorgen, våre forvaltningssamarbeidspartnere og andre interesserte.

 

Sted:   Kriminalomsorgens Hus – Solheimsgata 21, Lillestrøm

Tid:      Onsdag 25. september kl 09.30 – 16.00

Program:

0930 – 0935:              Åpning og velkommen v/ direktør i KDI, Lise Sannerud

0935 – 1010:              «Særskilte melding til Stortinget om isolasjon i
                                   norske fengsler»   v/ sivilombudsmann Aage Thor Falkanger

1010 – 1020:              Pause

1020 – 1040:              Funn og fakta fra arbeidsgruppens rapport om forebygging av
                                   isolasjon -  ass. regiondirektør Erling Fæste – Kriminalomsorgen
                                   region sør

1040 – 1105:              Informasjonsbrosjyre om bruk av isolasjon -  Marte Rua,
                                   Skandinavisk isolasjonsnettverk 

1105 – 1115:               Pause

1115 – 1215:              Solidary confinement: uses, abuses and consequences»
                                    - Dr. Sharon Shalev- Oxford University

1215 – 1300:              Lunsj

1300 – 1345:              «Når hjernen blir alene» - Ann-Karin Nilsen Bakken, psykolog
                                    ved Østbytunet behandlingssenter

1345 – 1400:              Pause   

1400 – 1440:              Erfaringer med håndtering av sårbare innsatte - Ressursteamet
                                   ved Ila fengsel og forvaringsanstalt.

1440 – 1450:              Pause

1450 – 1510:              Erfaringer med å redusere isolasjon i Stavanger fengsel
                                    v/ fengselsleder Tanja Rosså Ødegård 

1510 – 1550:              Hva gjør kriminalomsorgen nå? v/ ass. direktør Jan-Erik Sandlie
                                   og avdelingsdirektør Tom A. Enger, Kriminalomsorgsdirektoratet

1550 – 1600:              Avslutning 

Påmelding på KRUS’ hjemmeside: 

http://www.krus-katalogen.no/2019/page/p-6018

Arrangementet vil bli streamet på KRUS’ hjemmeside:

https://mediasite.krus.no/Mediasite/Play/3cc1258ae3b849d7b62f6873afdfafd81d