Mobil Versjon

Fra USA til Norge for å lære om kriminalomsorg: - Vi ser stor endring

USA og Norge samarbeider om kriminalomsorg og begge land drar nytte av erfaringene som utveksles. 

Skjermbilde-Amend-k

Ved University of California, San Francisco (UCSF) drives det et utvekslingsprogram som heter Amend. Amend sender ansatte i det amerikanske kriminalomsorgsapparatet og justissektoren til fengsler i Norge for å lære om norsk kriminalomsorg og måten Norge forvalter samfunnsoppdraget på. Kriminalomsorgsdirektoratet og Amend har skrevet under en femårs samarbeidskontrakt, og flere norske fengsler er involvert i samarbeidet, bl.a Halden, Bastøy, Oslo, Ringerike og Romerike, samt Oslo overgangsbolig og KRUS.

Se videoen som viser endringen ved staten Oregons største fengsel, Orgeon State Penitentiary, etter et besøk til Norge tidligere i år: https://vimeo.com/373059587      
Bildet over er hentet fra videoen.

- Vi ser stor endring, sier Dr. Brie Williams, som er professor i medisin ved UCSF, og i tillegg leder Amend-programmet.

 - Vi ser endring hos både ansatte og innsatte, når de ansatte som har vært på opplæring i Norge kommer tilbake og begynner å forandre måten de jobber på, sier hun. 

- Etter å ha testet ut nye arbeidsmetoder i tre måneder ved Oregons Behavioral Health Unit, så vi hos de ansatte for eksempel at antallet sykedager gikk nedover, volden mot dem ble redusert og de forteller selv at de har det bedre når de får jobbe annerledes – med mer fokus på hvordan ting gjøres og ikke bare på hva som gjøres. Vi så også at trivselen økte hos de innsatte, og volden blir redusert. Vi ser fremgang, rett og slett. 

- Vi ser verdien av å kunne vise frem vår måte å håndtere samfunnsoppdraget vårt på, sier Kim Ekhaugen, leder for internasjonal stab ved Kriminalomsorgsdirektoratet. 

- Norsk kriminalomsorg er tuftet på prinsippet om at frihetsberøvelsen er den primære straffen. Domfelte i Norge som soner straff i fengsel skal primært møtes med normalitet og ikke minst med verdighet. Vi jobber for å tilbakeføre de domfelte etter endt soning, og å hindre ny kriminalitet og vår innsats er mye preget av rehabilitering. Derfor er forholdet mellom ansatte og innsatte så viktig, og derfor tror jeg at amerikanerne har ønsket å komme hit og lære av hvordan vi gjør det, fordi de ser at ved å endre måten fengslene drives på og ved å tenke nytt og annerledes, så skjer det endring i positiv retning, sier han. 

Besøket fra Oregon State Penitentiary er bare et av mange besøk Amend har tilrettelagt i senere år. Representanter fra Norge har også vært på besøk i USA, og drevet opplæring der. 

Les også New York Times sin artikkel fra da Amend hadde med ansatte i justissektoren og fra kriminalomsorgen i New York til Norge tidligere i høst:

https://www.nytimes.com/2019/11/12/nyregion/nyc-rikers-norway.html

les mer om Amend her: 

https://amend.us/