Mobil Versjon

Forslag til statsbudsjett 2017

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 er det foreslått å bevilge om lag 5 milliarder kroner til kriminalomsorgen.

* Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til videre prosjektering av nye Agder fengsel, med avdelinger i Mandal og Froland (hvorav 5 mill. kroner på Justis- og beredskapsdepartementets budsjett og 45 mill. kroner under Kommunal- og moderniseringsdepartementet budsjett).

* Regjeringen foreslår å bevilge 12 mill. kroner til etablering av tre nye stifinnerenheter. Enhetene etableres i fengslene Bjørgvin, Trondheim og Indre Østfold avd. Eidsberg.

* Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til å utvide straffegjennomføring med fotlenke (elektronisk kontroll). Bevilgningen vil gi rom for en økning på om lag 40 plasser.

* Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til fengselshelsetjenesten med 10 millioner kroner. Regjeringen vil bedre det polikliniske tilbudet innen psykisk helsevern og primærhelsetjenestetilbudet i fengslene. Tiltaket inngår i en av de fem prioriterte beløpsfestede tiltakene i Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020).

* Regjeringen vil legge til rette for å omgjøre gamle Kongsvinger fengsel til plasser tilpasset kvinnelige innsatte som skal utvises. Kostnader for eventuelle nødvendige bygningsmessige endringer dekkes innenfor kriminalomsorgens budsjettramme.

* Kriminalomsorgens driftsbevilgning foreslås redusert med 20,4 mill. kroner ifm. avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen.

* Det foreslås å redusere bevilgningen med 1,5 mill. kroner i forbindelse med overgangen til digital post til innbyggere og næringsliv.

* KRUS' driftsbevilgning foreslås redusert med 0,9 mill. kroner ifm. avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen.

På denne lenken finner du kapittelet om kriminalomsorgen i statsbudsjettet, se side 79: www.statsbudsjettet.no/upload/Statsbudsjett_2017/dokumenter/pdf/jd.pdf