Mobil Versjon

Bachelor-løpet er i gang

31 fengselsbetjenter begynte tirsdag 22. januar på påbyggingsstudiet som skal føre dem frem til bachelorgard i straffegjennomføring.

Bachelor-åpning

Studiet er et deltidsstudium som gjennomføres over to år (fire semestre) og ved siden av vanlig jobb. Det gjennomføres ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS på Lillestrøm, er samlingsbasert og gir til sammen 60 studiepoeng.

- Det er stas at dere er her og at vi nå er i gang med dette, sa dekan på KRUS, Kjersti Hove (t,v. på bildet, i midten direktør Lise Sannerud i KDI og t.h. direktør Hans-Jørgen Brucker ved KRUS).

Utvalgt blant 350
- 90 prosent av de som søkte seg til dette studiet er ikke her i dag – vi fikk nesten 350 søkere og dere er de utvalgte, sa Hans-Jørgen Brucker. Han forberedte bachelorstudentene på to krevende år: - Det å studere er i seg selv krevende, ikke minst når man gjør det ved siden av jobb, sa han.

Direktør Lise Sannerud i KDI gratulerte bachelorstudentene med at de er kommet inn og er i gang med studiet.

- Vi skal sammen skrive et nytt kapitel i kriminalomsorgens historie. Målet er at dere skal få en bedre faglig forståelse, vitenskapsteoretisk innsikt, kanskje bli mer reflekterte - og i noen tilfeller også mer kritiske. Dere vil også oppleve å få bryne dere på deres egne overbevisninger og troen på de etablerte sannheter. Og det er en forventning til dere: At kunnskapen dere tilegner dere også kommer kriminalomsorgen til gode.      

- En godteriskål!
Sannerud fortalte også om sin egen erfaring med å studere på nytt og ved siden av jobb:

-- Det var som å være en unge som fikk sugerøret ned i en godteriskål!

Dekan Kjersti Hove omtalte studiet som en veksling mellom å arbeide og å fordype seg i teorien. Studiet er bygget opp med en felles del, mulighet til fordypning innenfor et nærmere bestemt emne og så å arbeide med en utvalgt problemstilling i en bacheloroppgave.

Høgskolelektor Marit Grønvold koordinerer bachelorstudiet hos KRUS. Hun beskrev studiets tre bærebjelker som studentenes erfaringsbaserte kunnskap, forskningsbasert teori og brukerperspektivet, og poengterte den verdien det har å gjennomførestudiet i samspill med praksisfeltet, nemlig fengslene.