Mobil Versjon

15 millioner til å prosjektere nye fengsler

Det er nå avgjort at det skal brukes 15 millioner kroner til å prosjektere to nye fengsler i Agder.

Dette er resultatet av Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2016.

De nye fengslene skal bygges i Froland og Mandal, og prosjekteringen av dem kommer til å skje parallelt. Begge skal bygges med utgangspunkt i kriminalomsorgens standard byggemetode for nye fengselsbygg (Modell 2015).