Han eller hun kan svare på spørsmål og skal sørge for at besøksrommet er et hyggelig sted å være når du besøker mamma eller pappa. De barneansvarlige kan mye om fengsel, og om barn som blir berørt av mors/fars straffegjennomføring.

Det kan hende du har spørsmål som for eksempel: Er det min skyld, hvorfor gjorde mamma eller pappa noe kriminelt, har mamma eller pappa det bra i fengselet, tenkte de ikke på meg da de gjorde noe galt, hvordan har mamma eller pappa det i fengsel, er det bare tyver som soner en straff, hvem er den damen og mannen som kommer hjem til oss av og til og snakker med pappa eller hvorfor har pappa en ring rundt foten sin?

Har du spørsmål, kontakt barneansvarlig i det fengselet eller friomsorgskontoret der far eller mor gjennomfører straff.

Brosjyre for barn med pårørende i fengsel

Kriminalomsorgen har utarbeidet en brosjyre for barn med pårørende i fengsel.