Det er ett prosjekt på kriminalomsorgsområdet. 
 
Dette omfatter:
  • Bygging av et nytt utdanningssenter for kriminalomsorgen
  • Styrke kapasiteten for ansatte i fengsel og friomsorg.
  • Bygge 2 pilotfengsler med totalt 300 plasser, der ny kunnskap skal praktiseres
  • Opprette 8 avdelinger i ulike fengsler der aspirantene skal arbeide spesielt med dynamisk sikkerhet.
  • Styrke samarbeidet mellom fengsel, friomsorg og frivillige organisasjoner.