• ND-senteret i Bergen har ansvar for gjennomføringen av alle ND-dommer i Hordaland.
  • ND-senteret i Oslo har ansvar for gjennomføringen av alle ND-dommer i Oslo og Akershus.
  • I resten av landet er det friomsorgskontorene som har ansvar for gjennomføringen.

ND-sentrene i Oslo og Bergen og alle landets friomsorgskontorer kan besvare spørsmål om ND-ordningen.

ND-senteret i Bergen
ND-senteret i Bergen

ND-senteret i Bergen

Besøksadresse: Rosenkrantzgate 3, 5003 Bergen

Telefon: 55 33 27 10
Telefaks: 55 33 27 11
E-post: postmottak-9541@kriminalomsorg.no

Postadresse: Kriminalomsorgen ND-Senter Bergen, Dokumentsenteret, Postboks 694, 4302 Sandnes 

Fakturaadresse: Kriminalomsorgen ND-Senter Bergen, DFØ fakturamottak, Postboks 4721, 7468 Trondheim

Post direkte til senteret: Rosenkrantzgate 3, 5003 Bergen

ND-senteret i Oslo
ND-senteret i Oslo

ND-senteret i Oslo

Besøksadresse: Grefsenveien 26, 0482 Oslo. 

Telefon: 23 10 40 90
E-post: postmottak-9161@kriminalomsorg.no

Postadresse: Kriminalomsorgen Oslo ND-senter, Dokumentsenter, postboks 694, 4302 Sandnes

Fakturaadresse: Oslo ND-senter, DFØ fakturamottak, Postboks 4721, 7468 Trondheim

Post direkte til senteret: Oslo ND-senter, Grefsenveien 26, 0482 Oslo.