Mobil Versjon

Hedmark fengsel, Hamar avdeling

Kriminalomsorgen region øst

hamar

Hedmark fengsel, Hamar avdeling, er eneste avdeling med høyt sikkerhetsnivå ved Hedmark fengsel. Avdelingen har ordinær kapasitet på 31 plasser, med tre dobbeltceller. Fengselet har en blanding av doms- og varetektsinnsatte. Det prioriteres domsinnsatte med litt lengre straffer som på sikt kan overføres den andre avdelingene ved Hedmark fengsel, som har lavt sikkerhetsnivå.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til Hedmark fengsel, Hamar avdeling?
Hamar avdeling ligger nær Hamar sentrum, ca. ti minutters gange fra jernbanestasjonen.

Med bil via E-6: Ta av mot Hamar ved Vienkrysset rett nord for Hamar. Ta deretter av mot Hamar sentrum og følg veien til du får Hamar domkirke på høyre hånd. Sving så til høyre i krysset etter kirken. Avdelingen ligger på høyre side ca. hundre meter etter krysset.
 
Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Den domfelte må ha med seg gyldig legitimasjon og soningsinnkallingen. Personen må i tillegg møte uten å være påvirket av rusmidler.


Hva KAN den domfelte ha med seg?
Den domfelte kan ha med seg klær og det aller nødvendigste av toalettartikler. Mat og drikke får man ikke ta med inn. Domfelte kan ha med seg enten fem pakker tobakk, ti pakker sigaretter eller ti bokser snus forutsatt at dette er uåpnet / forseglet. Det er også lov å ta med seg lesestoff.

 

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?

Den domfelte får utlevert sengetøy, håndklær, bestikk og termos. Det er også mulig å få engangshøvler. Private klær o.l. utleveres etter at dette er kontrollert og registrert.

 

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Den innsatte vil bli registrert i mottagelsen når han møter til soning. I løpet av de første dagene registreres alle effekter som den innsatte har med seg. Effektene vil også bli undersøkt med narkotikahund. Etter registrering vil den innsatte bli tildelt celle, og det er vanlig at man starter på dobbelcelle. På avdelingen vil vedkommende få mer informasjon om soningen og hvilke tilbud og muligheter vi har ved høy sikkerhet. Kontaktbetjent blir tildelt for de innsatte som har lang dom, eller de som ønsker dette. Det er ulike sysselsettingstilbud ved avdelingen. 

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Det er handling hver uke. En lokal kjøpmann leverer varene. Innsatte fyller ut en handleliste på søndag, og varene ankommer tirsdag. Det er lov å handle for inntil 1000,- kroner hver uke. 
 
Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
På avdeling med høyt sikkerhetsnivå kan innsatte ringe i inntil tjue minutter pr. uke. Samtalen vil bli avlyttet. Det opprettes en egen ringekonto for hver innsatt. Telefonering skjer på de dager man har fellesskap og når det er lufting.
 
Hva kan den enkelte ha av private effekter på cellen?
Den innsatte kan ha med seg en begrenset mengde med klær, nødvendige toalettartikler samt bøker eller blader.
 
Hvilke skoletilbud har fengslet?
Storhamar videregående skole legger til rette for ulike utdanningstilbud for innsatte. Tilbudet er variert og tilpasses individuelle behov. Totalt kan sju innsatte til enhver tid få mulighet til skolegang i de ordinære klassene. Utenom disse faste elevplassene kan andre innsatte melde seg på et eget musikkprosjekt. Skolen holder også forskjellige kurs av kortere varighet. Det gis kompetansebevis ved endt kurs.  Skolen utarbeider individuelle læreplaner og samarbeider med andre videregående skoler om avlegging av eksamen. Eksamen gjennomføres i samarbeid med skolens lærere. Det gis også opplæring i data for de som ønsker det. 
 
Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Skinnverkstedet har plass til inntil 7 innsatte. Avdeling med høyt sikkerhetsnivå har tre gangguttjobber og to som jobber i vaskeriet. Det er arbeids- og skoleplikt ved avdelingen, og man tilstreber at flest mulig skal ha en form for sysselsetting. 
 
Hvilke fritidstilbud har fengslet?
De innsatte har fellesskap annenhver dag. Innsatte som bor to på dobbeltcelle har felleskap hver dag. I denne fellesskapstiden kan man spille biljard, bordtennis, kort med mer. Man kan også benytte tiden til å trene, eller å lage seg sin egen middag. Fengselet har også et bibliotek. I tillegg holdes fellesarrangementer på enkelte tirsdager hvor ulike eksterne bidragsytere deltar. 

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
Innsatte kan etter straffegjennomføringsloven §31 motta besøk i fengselet. For å kunne komme på besøk, så må innsatte ønske besøk av deg og har ført deg opp på sin besøksliste som 1 av 4 besøkende(nærmeste familie teller som 1 person). 

Det er innsatte som er ansvarlige for å sende ut søknadsskjemaer i posten og de får tilgang til skjemaet ved oppmøte til soning og under soning. Skjemaet regnes som en personlig invitasjon til den besøkende. 

Den ferdig utfylte søknaden sendes til: Hedmark fengsel, Dokumentsenteret, PB 694, 4305 Sandnes.

Besøkende vil bli sjekket opp mot politiets strafferegister. Er alle kriteriene for besøk oppfylt, så behandles søknaden fortløpende og svar blir sendt til deg i posten.
Har du mottatt en godkjent besøkstillatelse i posten, kan du avtale besøkstid pr telefon til avdelingen innsatte sitter på. Ved ankomst til fengselet må godkjent legitimasjon og besøkstillatelse fremvises.

Hva er besøkstiden i fengselet?

Lørdag og søndag kl.:

09.00 – 1000

10.30 – 1130

11.45 – 1245

1630 – 1730

1745 – 1845
 
Hva kan den besøkende ha med seg?
Besøkende kan ha med lesestoff, klær eller penger til den innsatte. Dette leveres tjenestemannen før besøket. Besøkende kan også ha med seg mat til besøket, men det som ikke fortæres inne på besøksrommet må enten tas med ut igjen av besøkende eller kastes. Besøkende kan også ta med seg uåpnet (forseglet) brus. Kaffe er tilgjengelig på besøksrommet. 
 
Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Besøksforholdene er lite tilrettelagt for barn. Det finnes enkelte tegnesaker for små barn.