Agder fengsel, Mandal avdeling, er en enhet med høyt sikkerhetsnivå for menn. Fengselet har ordinær kapasitet på 100 plasser. Fengselet åpnet 26. juni 2020. 

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengselet?
Fra E-39 tar man av mot skiltet Tregde/ Jåbekk. Kjør videre forbi et ridesenter og passer innkjørselen til Jåbekk industriområde (på høyre hånd). Ta deretter første avkjørsel til venstre og følg veien opp bakken til du kommer til toppen. Fengselet ligger på høyre side etter ca. 200 meter.

Kommer du med offentlig transportmiddel, må du gå fra bussholdeplassen ved holdeplass Berge E-39, inn på Tregdeveien og følg denne i ca. 1.6 km. Gangtid fra bussholdeplassen til fengselet er ca. 30 minutter. 

Hva kan domfelte ha med seg?
Det er begrenset plass på cellene, og det er derfor lurt å begrense mengden klær. Ta med vanlig tøy, treningstøy og yttertøy. Alle avdelinger har egne vaskemaskiner, der innsatte kan vaske privattøy. Det er tillatt å ta med bøker og blader. Fengselet har egen butikk. 

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Ved ankomst vil man få utlevert sengetøy, håndklær og toalettartikler. Nødvendig arbeidstøy vil bli utlevert.

Hva skjer de første dagene i fengselet?
Ved ankomst fengselet gjennomgås dine effekter/klær, og du får utlevert en innkomstpakke (man får utlevert sengetøy, håndklær og toalettartikler. Nødvendig arbeidstøy vil bli utlevert og en «startpakke» med mat). Innsatte blir fortrinnsvis overført til mottak/registrerings-boenhet. Her gis informasjon om daglige rutiner. Den innsatte skal også ha en innkomstsamtale på avdelingen, samt en samtale med helseavdelingen.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva kan jeg kjøpe av varer i fengselet?
I fengselsbutikken kan innsatte handle selv med sitt personlige handlekort. I butikken får man kjøpt nødvendige hygieneartikler, frukt og grønt, ferskvarer, frysevarer, tørrvarer o.l. Her må man planlegge for et variert og godt kosthold hele uken igjennom, da man ikke får utdelt middag av fengselet, men får kostpenger til å handle dette selv.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Alle innsatte gis anledning til å ringe i inntil tjue minutter per uke. Unntak gjøres i spesielle situasjoner der konkrete behov har oppstått. Det kan søkes om utvidet ringetid med ti minutter per uke. Dette gjelder i hovedsak innsatte med barn. Fremmedspråklige innsatte kan søke om å få snakke sitt morsmål.

Hva kan den enkelte ha av private effekter på cella? 

 • 5 stykk bukser   
 • 3 stykk shorts/kortbukse/tights
 • 3 par sko                                      
 • 10 par strømper 
 • 10 truser/boxere 
 • 10 T-skjorter
 • 6 stykk gensere/skjorter/bluser
 • 1 stykk skjerf/buff                                    
 • 1 belte 
 • 3 stykk ytterjakker

Hvilke skoletilbud har fengselet?
Fengselet har et godt og innholdsrikt tilbud fra Mandal videregående skole, som har en egen avdeling i fengselet. Yrkesrettet utdanning er vektlagt. 

Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengsel?
Arbeidsdriften har tilbud innenfor følgende arbeidsområder:

 • Skole
 • Frisørfag
 • Matfag
 • Servitørfag
 • Trevare verksted
 • Butikk
 • Vedlikehold inne/ute

Hvilke fritidstilbud har fengselet?
Fritidstilbudet ved fengselet er varierende med bibliotek, treningsrom, gymsal og diverse arrangementer. I luftegården har fengselet en fotballbane, volleyballbane, basketballbane, bordetennisbord og en tuftepark. 

Annet som er spesielt for fengselet:
Anstalten har et eget servicetorg som er behjelpelig med ulike tjenester den innsatte trenger, for å ivareta sine viktigste behov i forhold til løslatelse og tilbakeføring til samfunnet. Servicetorgets mål er at innsatte skal jobbe selvstendig med egen løslatelse, og finne alternativer til et liv uten kriminalitet og rusmisbruk. 

Informasjon til besøkende og pårørende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk til innsatte?
Alle som ønsker å besøke innsatte ved Mandal fengsel må søke om besøkstillatelse. Dette gjøres ved å fylle ut følgende søknadsskjema. Utenlandske statsborgere må i tillegg levere vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk, i tillegg til kontrollskjemaet. Opplysningene i skjemaet blir sendt til politiet. Fengselet får på bakgrunn av dette, eventuelle merknader fra politiets registre. Dette danner grunnlaget for vår vurdering om besøkstillatelse blir innvilget. Alle besøkende unntatt barn under 15 år skal klareres.

Hvordan bestiller jeg besøk?
Besøk kan bestilles etter at man har fått tilsendt besøksgodkjenning i posten. Besøket bestilles på telefon 37 88 70 25. Telefonen vil sommeren 2020 være betjent på hverdager mellom klokken 1600-1700.

Hva er besøkstidene i fengselet?
Agder fengsel, Mandal avdeling, har følgende besøkstider: Grunnet oppstart vil det sommeren 2020 være egne tider for besøk som vil avvike fra vanlige rutiner. Ta kontakt for mer info

Hva må besøkende ha med seg?
Fengselet vil som hovedregel be om gyldig legitimasjon, som for eksempel førerkort, pass eller bankkort med bilde i tillegg til besøkstillatelse. Dette vil også normalt stå i svarbrevet. Er det grunn til tvil om identiteten kan besøkende bortvises. 

Hva kan besøkende ha med seg av gaver etc?
Det er ikke mulig å ha med seg verken mat eller andre artikler til innsatte i forbindelse med besøk. Der er utplassert en automat med diverse snack og drikke på venterommet til besøk 

Kan jeg ta med bursdagskake til innsatt?
Nei, det er ikke mulig å ta med kake eller bestille det inn. Det er mulig å kjøpe sjokolade osv. på automat. Automaten tar mynter og kort.

Kan jeg ringe en innsatt?
Det er ikke anledning til å ringe innsatte. Den innsatte kan kjøpe telefonkort, og disponerer totalt 20 minutter per uke, for utgående samtaler.

Brev/pakker til innsatte
Det er ikke tillatt å sende blomster, samt ting som kan “konsumeres”. Dvs. drikke, mat, parfyme, kremer, tobakk etc. Det er heller ikke tillatt med effekter som kan brukes som våpen eller har symboler som er rasistiske, støtende eller kan knyttes til kriminelle organisasjoner/er gjengrelatert. Eksempler på tillatte gaver til innsatte kan være klær, sko, bøker eller spill. Alt som sendes inn til innsatte blir undersøkt av narkotikahund før innsatte får det utlevert. De innsatte har mulighet til å handle i fengselets butikk og penger kan derfor settes inn på konto slik at han kan kjøpe det han trenger. 

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Det finnes tegnesaker og leker til utlån i besøksavdelingen. I tillegg er fengselet utstyrt med en egen besøksleilighet og en liten utendørs lekeplass. 

Vi har en egen barneansvarlig i fengselet som jobber spesielt for deg som er barn/ungdom med far eller bekjent som er i fengsel. Barneansvarlig kan du kontakte dersom du har spørsmål og tanker rundt dette. Barneansvarlig skal også sørge for at forholdene i fengselet skal bli bra for deg når du kommer på besøk. Dersom du har forslag til hva vi kan gjøre for å gjøre besøkene enda lettere, ønsker vi å høre fra deg!

Det er kun innsattes egne barn som kan komme på besøk. Ved noen tilfeller tillater vi andre barn (under 16 år), der hvor familieforholdene tilsier det. Dette avgjøres per enkelttilfelle av fengselet.

Dersom du er under 16 år, må du komme sammen med en voksen. Ungdom mellom 16-18 år kan komme på besøk alene, men første besøket må være sammen med en foresatt som har besøkstillatelse. Dersom foresatt ikke kan følge, må vi ha en skriftlig bekreftelse fra foresatt(e) om at du kan følges av en annen person.

Innsattes nevøer, nieser, fettere og kusiner mellom 16-18 år kan komme på besøk, men da i følge med foresatt ved første besøk. Foresatt som følger må ha besøkstillatelse, og vi krever også samtykke fra begge foresatte før besøk tillates.

Dersom du er 15 år eller eldre, blir vandelen din sjekket hos politiet. Det betyr at fengselet spør politiet om den som søker har gjort noe som ikke er lov. Fengselet ser, for eksempel, spesielt alvorlig på narkotikaforbrytelser.

Ved besøk med barn vil døren til besøksrommet være åpen under hele besøket. De ansatte vil med jevne mellomrom kikke innom.

Fengselet har egne barneansvarlige. 

Skoleklasser, studenter og andre grupper

Mandal fengsel mottar svært mange henvendelser med ønsker om å få omvisning, skrive oppgaver samt snakke med utvalgte innsatte. Slike besøk kan gå utover den daglige driften av fengselet, og de øvrige innsatte kan da måtte tilbringe mer tid innelåst enn nødvendig. Det er derfor svært få slike henvendelser som innvilges.