Det vil gjennom helgen arbeides med oppdaterte føringer relatert til virksomheten i de berørte områdene, og hva dette vil ha å si for driften ved fengsler og friomsorg. Slik smittesituasjonen er nå, vil dette ikke få betydning for de øvrige regioner i kriminalomsorgen, men dette kan endre seg om smitten av det muterte viruset skulle øke.