Hovedregelen i kriminalomsorgen er at innkalling til og innsettelse i fengsel skjer på bakgrunn av personnummer, dvs. juridisk kjønn.

Men dersom innsattes kjønnsidentitet og/eller kjønnsuttrykk ikke samsvarer med juridisk kjønn, kan det etter en individuell helhetsvurdering gjøres unntak fra hovedregelen.

Retningslinjer

Kriminalomsorgsdirektoratet fastsatte i 2018 retningslinjer for transpersoner i varetekt eller under straffegjennomføring. 

Formålet med retningslinjene er blant å ivareta og sikre likebehandling av transpersoner som er i fengsel, samt beskrive saksbehandlingen.