Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) innførte 12. februar nye tiltak vedrørende korona-smitte. Tiltakene gjelder til annen beskjed gis. 

KDI finner det i dagens situasjon lite hensiktsmessig med detaljerte føringer for hvordan fengslene og friomsorgskontorene skal håndteres situasjonen. Enhetene må følge med på lokale anbefalinger og pålegg. Når tiltaksnivået i kommunene endres, må også fengslene vurdere behovet for endringer i sine tiltak.

Smitte i kriminalomsorgen

Pr. 25. feb. har totalt 104 ansatte og 48 innsatte/domfelte fått påvist smitte. 5 ansatte og 2 innsatte/domfelte er ikke friskmeldt.

Det første tilfellet av koronasmitte i kriminalomsorgen ble registrert 16. mars 2020.

Frem til 25. juni ble det påvist koronasmitte hos 11 ansatte i kriminalomsorgen, hos seks innsatte i Bastøy fengsel og hos tre domfelte i friomsorgen. Alle de 20 smittede ble friskmeldt før sommeren.
 
De neste smittetilfellene ble registrert i august. 

Oversikt smittetilfeller

August 2020: 
2 ansatte

September 2020: 
5 ansatte 
En domfelt (Oslo friomsorgskontor)

Oktober 2020: 
18 ansatte
8 domfelte (Kongsvinger fengsel, Bredtveit fengsel, Oslo overgangsbolig, Bjørgvin fengsel (2),Oslo friomsorgskontor (3))  

November 2020:
21 ansatte
6 domfelte (Oslo overgangsbolig, Halden fengsel, Agder frisomsorgskontor, Ringerike fengsel, Buskerud friomsorgskontor, Telemark friomsorgskontor)

Desember 2020
25 ansatte
18 domfelte (Vestfold friomsorgskontor, Oslo friomsorgskontor, avd. Lillestrøm,  Kongsvinger fengsel, Oslo fengsel (13), Oslo ND-senter, Bastøy fengsel)

Januar 2021
12 ansatte
3 domfelte (Oslo ND-senter, Trøndelag friomsorgskontor, Sem fengsel)

Februar 2021
10 ansatte
3 domfelte (alle ved Agder friomsorgskontor)