Kriminalomsorgen vil være representert i debatten ved Nils L. Finstad, fengselsleder i Oslo fengsel.

Panelet vil i tillegg bestå av:

  • Homofil innsatt i Eidsberg Fengsel
  • Hanne Inger Bjurstrøm, Likestillingsombud
  • Elisabeth Stubberud, forsker ved institutt for filosofi og religionsvitenskap på NTNU

Les mer om arrangementet på Røverradions facebookside.