Rettssikkerhetsprisen er opprettet av Norges Juristforbund og ble første gang utdelt i 2006.

I sin begrunnelse for årets pristildeling skriver juryen blant annet:
«Et fengsel er en lukket verden. De som lever der, er fullstendig prisgitt det rådende soningsregimet. Under pandemien har strenge smitteverntiltak ytterligere forverret situasjonen gjennom økt isolasjon, redusert sosial kontakt og færre aktiviteter. De som sitter inne, er ingen ressurssterk pressgruppe. De har sjelden mulighet til å ytre seg på en måte som får makten til å lytte. De færreste går i demonstrasjonstog for anstendige soningsforhold. Dette er heller ikke et tema som snur velgergrupper eller får oppmerksomhet ved valg.

Derfor er de innsatte avhengige av enkeltpersoner som taler deres sak. Årets prisvinnere har på hvert sitt vis gjort en årelang og iherdig innsats for å ivareta rettighetene til innsatte i norske fengsler. Begge har markert seg som klartenkte og prinsipielle samfunnsdebattanter, som uten å vike hever stemmen for personer som resten av samfunnet verken vier særlig omtanke eller oppmerksomhet.»

Om Rosenqvist sitt virke ved Ila fengsel og forvaringsanstalt skriver juryen: "De siste årene har hun gjennom sitt arbeid ved Ila fengsel og forvaringsanstalt, etablert et nytt spisskompetanseområde – fengselspsykiatri. Hun behandler og vurderer personer som begår de alvorligste kriminelle handlinger, dømmes til lange fengselsstraffer, og som i tillegg sliter med alvorlig psykisk sykdom".

Og de legger til: "Rosenqvist er også kjent som en klar og tydelig kritiker av norske myndigheter, og har lagt seg ut med mer enn én justisminister gjennom sitt 40-årige engasjement".

Om Rettssikkerhetsprisen

Rettssikkerhetsprisen er opprettet av Norges Juristforbund og ble første gang utdelt i 2006. Prisen er i 2021 et stipend på kr 100 000,-. Blant tidligere vinnere er Tor-Aksel Busch, Tore Sandberg og Ada Sofie Austegard. Årets pris deles ut på Rettssikkerhetskonferansen 6. oktober.