Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) vil presenterer ordningen og prosessen rundt å søke midler, og det vil også være anledning til å stille spørsmål.

Interesserte bes sende sin e-postadresse innen 11.november gerhard.ploeg@kriminalomsorg.no. Du vil da få lenken til webinaret tilsendt.