Hvor møter den domfelte opp?

Kontoret ligger i 2. etasje i NAV-bygget, C.M. Havigsgt. 45, Mosjøen.  

Mo i Rana
Friomsorgskontoret i Mo i Rana er betjent bare enkelte dager av ansatte ved avdelingskontoret i Mosjøen. Kontoret ligger i 3. etasje i Nordahl Griegsgt. 6, Mo i Rana.

Hvilken programvirksomhet driver friomsorgskontoret?

Program mot ruspåvirket kjøring.

Til hovedkontor