Kor møter den dømde opp?

Den dømde møter i Kristiansund på adresse: Storgt. 43, Kristiansund