Mer til Halden fengsel

Regjeringen vil sikre fremdriften i byggingen av Halden fengsel og foreslår å øke kostnadsrammen med 278,8 millioner kroner.
– Regjeringen vil fjerne soningskøen og sørge for bedre innhold i soningen. Halden fengsel er viktig i dette arbeidet. Fengselet vil øke soningskapasiteten i Østlandsområdet og skape arbeidsplasser og vekst i Østfold, sier justisminister Knut Storberget. Som følge av høy prisstigning i byggmarkedet har det vært en kostnadsøkning i prosjektet. Regjeringen foreslår derfor å øke kostnadsrammen til 1 384,1 millioner kroner. Bygningene blir utformet for å gi de innsatte et best mulig aktivitetstilbud. Nå foreslår regjeringen også å bygge besøksleilighet. – Vi ønsker å legge til rette for at innsatte får god mulighet til å ha kontakt med barna sine. Vi vet hvor viktig det er for barn å ha kontakt med foreldre i fengsel, og den muligheten får de nå i Halden, sier justisministeren. Dette blir et moderne fengsel der straffegjennomføringen skal tilpasses individuelt og være preget av målrettet samarbeid mellom tilsatte og innsatte. Statsbygg er byggherre for det nye fengselet, som vil få 251 plasser og stå ferdig i april 2010.