På telefonnummer 40 43 88 88 kan du ringe anonymt og få svar på generelle spørsmål om fengsel, straff i samfunn og andre former for straffegjennomføring. Det er også mulig å stille spørsmål om hvordan koronapandemien blir håndtert i kriminalomsorgen. 

Telefonen er betjent på hverdager kl. 09.00-15.00.

De som betjenter pårørendetelefonen kan også være en samtalepartner med pårørende i en vanskelig situasjon.

Pårørendetelefonen skal ikke besvare spørsmål knyttet til enkelte innsatte eller ha spesifikk kunnskap om enkelte fengsler. Ved særskilt behov, vil pårørende henvises videre til aktuelle enheter.