Sarpsborg fengsel er et fengsel med høy sikkerhet med plass til 25 innsatte. Fengslet prioriterer varetektsinnsatte pågrepet av Øst politidistrikt.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Fengslet er nærmeste nabo til Borg bryggerier og Kiwi Kurland. Ta mot Kurland ved Sykehuset, så ligger fengslet ca. 250 meter på høyre side.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Fyldig legitimasjon og innkalling.

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Klær, bøker og penger.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Toalettartikler.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Registreringer, informasjon, skolevurdering og mulig arbeidsplassering.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Innsatte leverer handleliste, så blir det handlet hos en ekstern samarbeidspartner.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
20 minutter pr. uke. fra telefonboks på avdelingen.

Hvilke skoletilbud har fengslet?
Skolen ved fengslet drives av Borg videregående skole. Les mer på skolens nettside. I Halden fengsel avd. Sarpsborg tilbys opplæring innenfor både yrkesfaglige- og studieforberedende programområder. Ved siden av dette kan det gis korte kurs innen dataopplæring.

Innen yrkesfaglige programmer tilbys opplæring innen: Restaurant- og matfag, Design- og håndverk, og Bygg- og anleggsfag.

Ved siden av dette gis det mulighet for realkompetansevurdering og fengselet har også en karriereveileder. 

Skolen har i tillegg samarbeid med Høgskolen i Østfold slik at innsatte kan studere ulike fag som privatist i fengselet inkl. eventuelt gjennomføring av eksamen.

Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Enklere monteringsarbeid fra forskjellige leverandører.

Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Treningsrom og bordtennisrom.

Annet som er spesielt for fengslet?
Programmet Stressmestring gjennomføres 2 ganger i året.

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk til innsatte?
Før du kan besøke en innsatt, må den innsatte bekrefte at han ønsker besøk av deg, og det vil også foretas en kontroll av vandel. 

Benytt følgende skjema: 
Søknad om besøk - norsk
Søknad om besøk - engelsk 

Ferdig utfylt og signert skjema sendes til 
Halden fengsel, Sarpsborg avdeling 
Innsattes navn
Postboks 1094, Sørli
1787 Halden

Besøkssøknaden blir sendt til norsk politi for kontroll av vandel. Når tilbakemelding foreligger vil besøkende få svar pr. post. Man bør påregne 3 ukers behandlingstid fra vi mottar søknaden.

Utenlandske statsborgere må levere vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk i tillegg til søknadsskjema.

Når man har fått tilbakemelding om at man er godkjent for besøk, kan man bestille besøk på tlf. 69 21 46 00 (velg alternativ 5 for Sarpsborg fengsel). 

Innsatte kan motta ett besøk i uka, men det er mulig å ha et dobbeltbesøk dersom den besøkende må reise mer enn ti mil for å komme til fengselet.

Det er kun ved dokumenterte særdeles spesielle omstendigheter man kan søke om ytterligere utvidet besøkstid.

Hva er besøkstidene i fengslet?

Besøkstider:
Tirsdag, torsdag og fredag:
16.00-17.00
17.45-18.45
19.30-20.30

Lørdag og søndag:
09.00-10.00
10.30-11.30
14.00-15.00
15.45-16.45
17.30-18.30

Hva kan den besøkende ha med seg?
Penger til kjøp av kaffe og brus i fengselet.

Det er ikke tillatt å ta med penger til den innsatte. Penger sendes via kontonummer: 1030.08.73699 – (mrk. med innsattes navn). 

Hvordan er besøksforholdene tilrettetelagt for barn?
En liten leketøyskasse og noen få bøker.