Sarpsborg fengsel er et fengsel med høy sikkerhet med plass til 25 innsatte. Fengslet prioriterer varetektsinnsatte pågrepet av Øst politidistrikt.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Fengslet er nærmeste nabo til Borg bryggerier og Kiwi Kurland. Ta mot Kurland ved Sykehuset, så ligger fengslet ca. 250 meter på høyre side.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Fyldig legitimasjon og innkalling.

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Klær, bøker og penger.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Toalettartikler.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Registreringer, informasjon, skolevurdering og mulig arbeidsplassering.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Innsatte leverer handleliste, så blir det handlet hos en ekstern samarbeidspartner.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
20 minutter pr. uke. fra telefonboks på avdelingen.

Hvilke skoletilbud har fengslet?
Skolen ved fengslet drives av Borg videregående skole. Les mer på skolens nettside. I Halden fengsel avd. Sarpsborg tilbys opplæring innenfor både yrkesfaglige- og studieforberedende programområder. Ved siden av dette kan det gis korte kurs innen dataopplæring.

Innen yrkesfaglige programmer tilbys opplæring innen: Restaurant- og matfag, Design- og håndverk, og Bygg- og anleggsfag.

Ved siden av dette gis det mulighet for realkompetansevurdering og fengselet har også en karriereveileder. 

Skolen har i tillegg samarbeid med Høgskolen i Østfold slik at innsatte kan studere ulike fag som privatist i fengselet inkl. eventuelt gjennomføring av eksamen.

Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Enklere monteringsarbeid fra forskjellige leverandører.

Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Treningsrom og bordtennisrom.

Annet som er spesielt for fengslet?
Programmet Stressmestring gjennomføres 2 ganger i året.

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk til innsatte?
Før du kan besøke en innsatt, må den innsatte bekrefte at han ønsker besøk av deg, og det vil også foretas en kontroll av vandel. 

Før du kan komme på besøk til Halden fengsel må du klareres. Fra og med 01.6.2021 kan pårørende søke om dette digitalt, ved å logg søke oe seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal med elektronisk ID. 

Besøkende som allerede har blitt klarert, trenger ikke å søke klarering på nytt før de skal re-klareres etter 1 år.

For de som ikke har elektronisk id vil det fremdeles være mulig å søke besøksklarering på papir, det vil bare ta litt lengre tid enn å levere elektronisk.

Utenlandske statsborgere:
Utenlandske statsborgere må i tillegg levere vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk, i tillegg til kontrollskjemaet. Opplysningene i skjemaet blir sendt til politiet. Fengselet får på bakgrunn av dette, eventuelle merknader fra politiets registre. Dette danner grunnlaget for vår vurdering om besøkstillatelse blir innvilget.

Hvordan bestille besøk?
Besøk kan bestilles etter at man har fått tilsendt besøksgodkjenning i posten eller i selvbetjeningsportalen. Besøket må bestilles en uke i forveien av tidspunktet det skal finne sted.

Dette gjøres ved å fylle ut kontrollskjema for besøk av innsatte, som du finner på Halden fengsel sin hjemmeside – www.haldenfengsel.no. Kontrollskjemaet sendes så til den du ønsker å besøke i fengselet v/fengselets postboksadresse.

Hva er besøkstidene i fengslet?

Besøkstider:
Tirsdag, torsdag og fredag:
16.00-17.00
17.45-18.45
19.30-20.30

Lørdag og søndag:
09.00-10.00
10.30-11.30
14.00-15.00
15.45-16.45
17.30-18.30

Innsatte kan motta ett besøk i uka, men det er mulig å ha et dobbeltbesøk dersom den besøkende må reise mer enn ti mil for å komme til fengselet.

Det er kun ved dokumenterte særdeles spesielle omstendigheter man kan søke om ytterligere utvidet besøkstid.

va kan den besøkende ha med seg?
Penger til kjøp av kaffe og brus i fengselet.

Hvordan er besøksforholdene tilrettetelagt for barn?
En liten leketøyskasse og noen få bøker.