Grunnstenen på plass i Halden fengsel

Justisminister Knut Storberget la 8. april ned grunnsteinen i fengselet i Halden. Fengselet innvies i april 2010 og får plass til 251 innsatte og 350 ansatte. Kostnadsrammen er på 1,4 milliarder og muren rundt den 300 km2 store tomta er på 1,3 kilometer. Nå som Operaen er ferdig, er Halden fengsel det største statlige byggeprosjektet i landet.

200 personer bygger fengselet som får et bruttoareal på 27 000 kvm. Fengselet ligger på en høyde på Torpum ved nord-vestsiden av Halden, veien dit har fått navnet Justisveien, det samme navn som veien til Ringerike fengsel, det forrige nybygde fengsel, ferdig for 11 år siden.
– Ingen bør være i tvil om regjeringens høye ambisjoner for kriminalomsorgen. Vi både bygger nye fengselsplasser og ruster opp innholdet i straffen. Halden fengsel blir topp moderne med fleksible tilbud som skal gi innsatte bedre mulighet til å velge en fremtid uten kriminalitet, sa justisminister Knut Storberget. – Jeg er spesielt glad for at vi får servicetorg innenfor murene. Her vil innsatte kunne kobles sammen med rett offentlig instans og frivillige organisasjoner i god tid før løslatelse, sa Storberget.

Halden blir et fengsel som raskt kan tilpasses samfunnsutviklingen og nye utfordringer. Avdelinger for unge, seniorer, utlendinger mv. kan etableres og legges ned etter behov. Undervisning, hjelpeprogrammer og aktiviteter kan etableres og videreutvikles i fengselet. Intensjonen er at fengselet skal ivareta de to gjensidig avhengige motsetninger ved soningen: ”Hardt og mykt”, der det harde representerer soningen og frihetsberøvelsen mens det myke er tanken om rehabilitering.

Nær 100 fornøyde gjester fra instanser som er eller kan bli involvert i fengselet var samlet på byggeplassen glad for at det ti år gamle begrepet ”det nye Østfoldfengselet” nå er erstattet av Halden fengsel, klart til bruk i april 2010.

Ekspedisjonssjef i Justisdepartementet, Kristin Bølgen Bronebakk, direktør Ellinor Houm, Kriminalomsorgen region øst og direktør Øivind Christoffersen, Statsbygg, klare til å ta i mot gjestene.

 

De første gjestene går innover byggeplassen, til venstre direktør Bjørn Holstad KITT, avdelingsdirektør i Justisdepartementet/leder av referansegruppen Unni Gunnes og direktør Harald Føsker KRUS.

 

Statsråd Storberget på vei til seremoniplassen, Statsbyggs prosjektleder, Arnold Pedersen, til venstre, mens politimester Otto Sterk, Halden politistasjon, venter til høyre.

 

Leder at stortingets justiskomité, Anne Marit Bjørneflaten og forbundsleder Geir Bjørkli, NFF

 

Justisminister Knut Storberget har fått grunnstenen, et skrin laget av Oslo fengsel som inneholder seremonielle og sentrale dokumenter fra Statsbygg og Justisdepartementet / kriminalomsorgen, på plass.