Fra og med 22. juni ble de mest inngripende tiltakene opphevet - og straffegjennomføringen returnerte i all hovedsak til normalsituasjon.

i følger situasjonen nøye og gjør fortløpende vurderinger knyttet til eventuelle tiltak ved behov. Lokale tiltak i området med omfattende smitte kan bli iverksatt. 

Pårørendetelefon - tlf. 404 388 88

På telefonnummer 404 388 88 kan du ringe anonymt og få svar på generelle spørsmål du har om og straff og straffegjennomføring Telefonen er betjent på ukedager kl. 09.00-15.00.

Besøk

Innsatte kan motta besøk som normalt, både fra pårørende og fra frivillige organisasjoner. 

Før alle besøk skal det imidlertid gjennomføres et intervju av den besøkende i tråd med gjeldene kartleggingskjema. Innsatte og besøkende er selv ansvarlig for å følge gjeldende avstandsregler og hygienetiltak. Barn under 12 år trenger ikke å respektere avstandsrådene. 

Det er foreløpig ikke åpnet for overnattingsbesøk i besøkshus/ -leilighet der dette finnes. 

For Fangers Pårørende (FFP)

For Fangers Pårørende (FFP) har rådgivningstelefonen åpen som normalt og har utvidet chatten fra tre til fem dager i uka.