Gjeldende nasjonale tiltak og anbefalinger for håndtering av covid-19 innebærer at man nå i størst mulig grad skal begrense sosial omgang. Dette må også gjelde for innsatte i fengsel og betyr i praksis at permisjoner, utganger og besøk i utgangspunktet ikke gjennomføres.

Pårørendetelefon - tlf. 404 388 88

På telefonnummer 404 388 88 kan du ringe anonymt og få svar på generelle spørsmål du har om og straff og straffegjennomføring Telefonen er betjent på hverdager kl. 09.00-15.00. 

Besøk

Som utgangspunkt skal besøk i fengsel begrenses så mye som mulig. Dette gjelder ved samtlige fengsler.  

Det skal imidlertid foretas konkrete vurderinger om besøk likevel bør gjennomføres. I den situasjonen som nå foreligger nasjonalt, må det imidlertid være svært tungtveiende grunner for at besøk skal tillates.  

Permisjoner, fremstillinger og frigang

Som utgangspunkt skal permisjoner, fremstillinger og frigang begrenses så mye som mulig ved samtlige fengsler.

Det skal imidlertid foretas konkrete vurderinger om utgang fra fengselet likevel bør gjennomføres. I den situasjonen som nå foreligger nasjonalt, må det imidlertid foreligge svært tungtveiende grunner til gjennomføring dette. 

Kompenserende tiltak for innsatte

Fengslene skal så langt det er mulig tilbyr kompenserende tiltak overfor innsatte, blant annet ved at innsatte og domfelte får holde kontakt med sine pårørende digitalt.

I den grad det er mulig bør det også utvises fleksibilitet med hensyn til telefontid, og Kriminalomsorgsdirektoratet ber i tillegg fengslene sørge for at innsatte gis 20 minutter gratis telefontid i perioden 5. – 18. januar, i tillegg til ordinær telefontid.

Andre tiltak kan være arbeid på cellen, tilgang til spill, bøker mv. på cellen, utvidet «luftetid» og trening utendørs mv.

For Fangers Pårørende (FFP)

For Fangers Pårørende (FFP) har rådgivningstelefonen åpen som normalt og har utvidet chatten fra tre til fem dager i uka.