Særlig høyt sikkerhetsnivå

Telemark fengsel avdeling Skien har en egen avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå. Særlig høyt sikkerhetsnivå har et høyere sikkerhetsnivå enn hva man finner i et fengsel med høyt sikkerhetsnivå og er det regimet som har høyest sikkerhetsnivå for varetekts- og domssoning i Norge.

I avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå kan det innsettes domfelte og varetektsinnsatte som antas å medføre særlig rømningsfare, fare for anslag utenfra for å bistå til rømning, fare for gisseltaking eller fare for ny, særlig alvorlig kriminalitet. Når andre sikkerhetsmessige tiltak har vist seg som eller fremstår som åpenbart utilstrekkelige, kan også innsatte som har gjort seg skyldig i gjentatt vold eller særlig truende atferd omfattes.

Ikke fellesskap

Innsatte i avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå skal i utgangspunktet ikke ha fellesskap med innsatte fra andre avdelinger. Avgjørelse om flere innsatte på avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå skal ha fellesskap med hverandre skal blant annet tas på bakgrunn av politiinformasjon og andre opplysninger om innsatte som Kriminalomsorgen har mottatt.

Begrensninger i fellesskapet skal kompenseres med utvidet kontakt med tilsatte og tilfredsstillende arbeids-, opplærings- og andre aktivitetstilbud og fritidssysler.

Seks måneder av gangen

Innsettelse i avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå kan vare i inntil seks måneder av gangen. Oppholdet kan fortsette uten avbrudd dersom kriminalomsorgen etter en fornyet vurdering bestemmer dette i et nytt vedtak.

Lite brukt

Særlig høyt sikkerhetsnivå er lite brukt: Det har totalt vært 11 innsatte innsatt på særlig høyt sikkerhetsnivå siden 2002, hvorav 6 innsatte de 10 siste årene (august 2018).