Samtaler og oppgaver

Programmet består av samtaler og oppgaver rundt temaene vold, rus og seksualisert vold. Spørsmål som blir diskutert er bl.a: Hva er vold, voldens natur, voldsroller, voldens ansvar, voldens årsaker, hvordan volden oppleves, vold og endring, osv.

Form og gjennomføring

Deltakerne samles i grupper med 3-6 deltakere. Det er egne grupper for ulike problemer. Gruppene har minst 12 møter à 1,5 time og møtes vanligvis en gang i uka. Minst 18 timer tilsammen er beregnet til programmet, inkludert hjemmelekser.

Programledere

Instruktøren har gjennomgått minst grunnkurs i ATV-samtalegrupper på Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Deretter skal vedkommende  gjennomføre ATV-spesialopplæring over 1,5 år samtidig med drift av gruppa.