Mobil Versjon

Arendal fengsel

arendal

Arendal fengsel ligger i Arendal kommune og er en enhet med høyt sikkerhetsnivå. Fengselet har ordinær kapasitet på 32 plasser - kun menn. Fengslet prioriterer innsatte med varetektsdommer eller domfelte med korte straffer.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man til fengselet?
Buss, bil og tog. Fengselet ligger ved siden av brannstasjonen på venstre side etter avkjørsel mot Arendal sentrum fra E18. Det er ikke mulig for domfelte å parkere på fengselets område under soning.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Legitimasjon og privat tøy.

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Privat tøy, penger og deodorant (uten sprit).

Hva får den domfelte utlevert ved ankomst?
Tannbørste, tannkrem og hygieneartikler.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Registrering, informasjonssamtale, arbeidsplassering

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Tobakk og diverse handlevarer fra butikk én gang pr. uke.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
20 minutter pr. uke. Den innsatte skriver selv ønsket dag.

Hvilke skoletilbud har fengslet?
Fengslet tilbyr opplæring på grunnskole og videregående skole, både teori og yrkesfag.

Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Snekkerarbeid og kjøkken.

Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Fellesskap, trening, bibliotek, visitortjeneste, prest, konfliktråd, Anonyme narkomane, WayBack.

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
Søknad om besøkstillatelse må sendes inn ferdig utfylt til oppgitt adresse på søknadsskjemaet. 
Når søknad til fengselet om å besøke innsatt er godkjent, ringer man fengselet for å avtale besøkstid. Alle besøkende blir sjekket opp mot strafferegisteret.

Hva er besøkstidene i fengslet?
Besøkene er i hovedsak på kveldstid.

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Besøksrom er utstyrt med leker for barn. Kriminalomsorgen har en informasjonsside beregnet på barn.