Byggepris til kriminalomsorgen og Statsbygg

Kriminalomsorgen og Statsbygg er tildelt Beste Praksis-hammeren for sitt arbeid med å standardisere og industrialisere byggingen av fengselsbygg.

Bilde: (f.v) Nestleder i Bygg 21-styret Stig L. Bech, avdelingsdirektør Madeleine Torkveen Skjølås i Statsbygg og fengselsdirektør Ole Jonny Rydland fra kriminalomsorgen

Bilde: (f.v) Nestleder i Bygg 21-styret Stig L. Bech, avdelingsdirektør Madeleine Torkveen Skjølås i Statsbygg og fengselsleder Ole Jonny Rydland fra kriminalomsorgen 

Prisen deles ut av Bygg 21, som er et samarbeid mellom bygg- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter. Målet for samarbeidet er å realisere bygg- og eiendomsnæringens potensiale innenfor produktivitet og bærekraft. Bygg21 får mandat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Overrekkelsen av prisen fant sted mandag 13. august på byggeplassen som skal bli Agder fengsel avd. Froland.

Fengselsleder ved Ullersmo fengsel, Ole Jonny Rydland, tok imot prisen på vegne av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

I begrunnelsen for tildelinger heter det:

Statsbygg og Kriminalomsorgen har i samarbeid tatt grep og standardisert og industrialisert bygging av fengselsbygg, med meget god effekt på både kostnad og byggetid. Behovet for nye fengsler fra 2015 har krevd kortere byggetid og satt fart i arbeidet med å effektivisere prosjektene.

Konseptet for nye fengselsbygg ble tatt frem på fire måneder. Tiden fra plan til ferdig bygg er nå ca. 2,5 år, noe som er mer enn en halvering i forhold til tidligere prosjekter. Byggekostnadene er lavere enn for 10 år siden. Avklaringer med bruker og oppdragsgiver skjer mer effektivt.

Det er utarbeidet en veileder for standardiserte fengselsbygg som markedet forholder seg til i konkurransen. Romprogram er standardisert, med krav til arkitektur, materialer og løsninger. Grunnlaget er skalerbart slik at man får utnyttet konseptet om det er større eller mindre fengsler som skal bygges. Standardiserte løsninger har redusert kostnader til drift og opplæring av personalet. Folk kjenner seg igjen uavhengig av sted.

De siste årene har Statsbygg oppført nybygg ved Ullersmo fengsel og i Indre Østfold fengsel avdeling Eidsberg med henholdsvis 96 og 85 nye plasser. Her ble det utviklet et konsept for standardiserte fengselsbygg som kan brukes også ved fremtidige utbygninger. De ble oppført med en byggetid på bare vel ett år.

Agder fengsel er for tiden under bygging og vil åpne i juli 2020, med 200 plasser i Froland og 100 plasser i Mandal.

Arendal fengsel Evje avdeling bygges også ut, og vil ha 30 fengselsplasser for kvinner når det åpner primo 2019.