Bilpleiefag for å lære grunnleggende ferdigheter

Rett før jul tildelte Vox (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) midler til prosjekter ved 4 fengsler som ønsker praksisnær opplæring som samtidig gir elevene grunnleggende ferdigheter.
Bilpleie_Berg2

Bilpleieavdeling som prosjektarena

Skoleavdelingene ved hver av de fire fengslene som har fått prosjektmidler skal gjennom praksisnær opplæring gi elevene kompetanse i de grunnleggende ferdighetene (lesing, skriving, regning og IKT). Et av disse prosjektene gjennomføres ved Søndre Vestfold fengsel Berg avdeling, og bilpleieavdelingen er den sentrale arenaen for prosjektet. Det skjer i samarbeid med fengselsundervisningen ved Færder videregående skole.

Grunnleggende ferdigheter som mål

Hovedmålsettinger i VOX-prosjektet er å inkludere arbeidet med grunnleggende ferdigheter i innsattes arbeidsoppgaver i arbeidsdriftsavdelingen. Det innebærer blant annet at de ulike ”arbeidspostene” vil kreve at de innsatte bruker lesing, skriving, regning og/ eller IKT. Tre av fengselsundervisningens lærere vil jobbe tett med dette.

Oppstart i nytt tilbygg

Torsdag 2 februar ble det arrangert oppstartsamling ved Sønder Vestfold Berg avdeling, og her var både VOX, Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF), og Færder videregående skole representert. Samlingen startet med en omvisning i den nye bilpleieavdelingen ved fengselet, som er et tilbygg til det eksisterende bilverkstedet. Undervisningen på avdelingen retter seg mot innsatte med reduserte læreplanmål, med fokus på ”bilpleiefaget” og/ eller hjulrustningsfaget. Avdelingen er helt ny, og det settes i disse dager inn nytt utstyr til bilpleie, dekkskift, enkel service, etc.

Innlegg og omvisning

Oppstartssamlingen startet med innlegg fra Suzanne Five fra KSF og Valborg Byholt fra VOX, før initiativtagere til prosjektet Jørn Andreassen, verksmester ved bilavdelingen SVF Berg og Knut Bjørn Strømmen, avd leder Færder vgs fengselsundervisningen, la frem prosjektbeskrivelsen og arbeidet så langt. Etter felles lunsj på skoleavdelingen viste fengselsleder Ole Kristoffer Borhaug deltagerne rundt i fengselsområde. Siste del av samlingen ble brukt til å diskutere metoder og eksempler på tidligere arbeid, der faglærerne Hilde Larsen, Terje Bjerga og Aleksander Wang- Hansen også deltok. Tanja Aas og Kaja Winsnes, rådgivere ved VOX vil følge opp prosjektarbeidet sammen med den lokale prosjektgruppa utover dette året.