Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Korona-tiltak i kriminalomsorgen

Kriminalomsorgen iverksatte i mars en rekke tiltak for å hindre koronasmitte i etaten. Fra og med 22. juni ble flere av de mest inngripende tiltakene opphevet - og straffegjennomføringen returnerte i hovedsak til en normalsituasjon. Vi følger situasjonen nøye og gjør fortløpende vurderinger knyttet til eventuelle tiltak ved behov. Lokale tiltak i området med omfattende smitte kan bli iverksatt. 

Koronavirus. Foto: Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Smitte i kriminalomsorgen

Kriminalomsorgen har fulgt smittesituasjonen nøye gjennom sommeren, og fortsetter med dette.

Per 22. oktober har totalt 33 ansatte og 17 innsatte/domfelte fått påvist koronasmitte. Det er 19 ansatte og syv innsatte/domfelte som ikke er friskmeldt.
 
Det første tilfellet av koronasmitte i kriminalomsorgen ble registrert 16. mars. Frem til 25. juni ble det påvist koronasmitte hos 11 ansatte i kriminalomsorgen, hos seks innsatte (alle i Bastøy fengsel) og tre domfelte i friomsorgen. Alle de 20 smittede ble friskmeldt før sommeren.
 
Det neste smittetilfellet ble registrert 7. august, da en ansatt ved Ila fengsel og forvaringsanstalt ble bekreftet smittet, og 19. august ble det påvist smitte hos en ansatt ved Søndre Vestfold fengsel, Larvik avdeling.
 
Medio september ble en ansatt ved Oslo fengsel og en ansatt ved Halden fengsel bekreftet smittet. I slutten av september ble det påvist smitte hos en ansatt ved Agder fengsel avdeling Froland, en ansatt i Oslo fengsel og hos en domfelt under straffegjennomføring i friomsorgen. 
 
Rapporteringen 8. oktober viser at ytterligere tre ansatte (ved henholdsvis Oslo fengsel, Trondheim fengsel og Ila fengsel og forvaringsanstalt) samt to domfelte som gjennomfører straff i samfunnet er bekreftet smittet.
 
Senere er også en innsatt i Kongsvinger fengsel, tre ansatte ved Oslo friomsorgskontor, fem aspiranter ved Kriminalomsorgens Høgskole og utdanningssenter KRUS, to ansatte ved Trondheim fengsel, en innsatt i Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt, en ansatt og en innsatt ved Bjørgvin fengsel og en ansatt ved Indre Østfold fengsel avdeling Eidsberg bekreftet smittet.  
 
19. oktober ble en innsatt i Bjørgvin fengsel bekreftet smittet, og de to påfølgende dagene ble også en innsatt ved Oslo overgangsbolig og en ansatt ved Indre Østfold fengsel bekreftet smittet.   
 
Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk