Mobil Versjon

Vestoppland fengsel, Valdres avdeling

Kriminalomsorgen region øst


Vestoppland fengsel ligger i Vestre Slidre kommune og er en enhet med lavt sikkerhetsnivå. Fengselet har ordinær kapasitet på 25 plasser fordelt på menn. Fengslets målgruppe er for de med en gjenstående soningstid fra 6 måneder til to år, men også korter dommer med spesielt fokus på den forestående løslatelsen.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?
 E-16 fra Fagernes mot Lærdal og motsatt. Stoppested for buss heter ”Nesja” i Vestre Slidre. Man kommer hit med bussene Øst-Vestekspressen fra Lillehammer/Gjøvik og fra Bergen med Valdresekspressen fra Oslo og Sogndal. Man kan bli hentet av fengslet ved bussen. Avtales før ankomst.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Toalettsaker, barbersaker, anvendelig fritidstøy, treningstøy og annet tøy tilpasset årstiden, nødvendig undertøy, evt. pyjamas.

Hva KAN den domfelte ha med seg?
 Lesestoff (vi har bibliotek), tobakk inntil 5 pakker (rulletobakk) eller 10 pakker ferdigrøyk eller 10 bokser snus, penger. Ski, fiskestang kan medbringes for bruk på fritid.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Fengslet holder arbeidstøy, sengetøy og håndkle som deles ut ved ankomst.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Informasjonsdag første dagen. Innsatte får snakke med lærer og leder av arbeidsdriften/sysselsettingen. Man kartlegger hva man ønsker å drive med i fengslet. For øvrig er det arbeidsplikt.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Telekort for bruk på telefon-automaten. Brus på brusautomaten. Fengslet handler i nærbutikken for de innsatte hver tirsdag og fredag.
 
Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Telefonkiosk med kortautomat i fengslet. Denne kan benyttes i fritiden på hverdager i tiden 16:30 – 23:00. Lørdag og søndag hele dagen. Stenges ved leggetid.
 
Hva kan den enkelte ha av private effekter på cellene?
Noe private klær samt inntil 10 dvd/musikk, inntil kr 700,-, bøker. Lite skapplass på rommene.
 
Hvilke skoletilbud har fengslet? 
Fengslet har egen skoleavdeling, herunder også selvstudieplasser. Skoleavdelingen skaffer også lærlingplasser til innsatte og skreddersyr opplæring for hver enkelt og sørger dermed for at skole og arbeidsdrift går ”hånd i hånd”. Vi har Internett for innsatte som forenkler samarbeid og kommunikasjon skole/elev.
 
Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Arbeidsdriften sysselsetter innsatte i ved og diverse annen treproduksjon, i tillegg til ordinært renholdsarbeid, kjøkkentjeneste og oppdrag ute hos eksterne oppdragsgivere i nærmiljøet. Elektrofraksjonering , dekkdemontering mv. er under etablering i egen arbeids/flerbrukshall. Vi produserer egg, bær, honning, potet og grønnsaker. I tillegg har vi egen fiskegruppe for spesielt interesserte, som skaffer mye fisk rett fra fjorden og til nytelse for fellesskapet.
 
Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Fengslet har et variert fritidstilbud. Aktivitetene foregår utenom ordinær arbeidstid alle dager. Uteområdet består av en liten fotballbane, mulighet for fiske og rotur, samt et relativt stort skogsområde hvor den innsatte kan gå turer og trene. Det er egen joggeløype på området. Fengslet har eget trimrom, felles TV-stue hvor det innimellom arrangeres egne film –og bingokvelder. På ettermiddager og lørdag er fengslets bibliotek åpent. Fritidsframstillinger gis til lokal kino og bowlinghall, samt turer i det lokale fjellområdet.
 
Annet som er spesielt for fengslet
Fengslet holder egne sinnemestringskurs, og kurs i rus og trafikk. Årlig arrangeres ”Pilegrimsvandring” med innsatte. Turen strekker seg over 2-3 dager inkl. overnatting. Vi har servicetorg som er bemannet med ansatt fra NAV ca 1 gang pr uke.

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
Det gjennomføres normalt besøk av 1 time og 50 minutters varighet pr. uke. Kommer den besøkende langveisfra kan besøket forlenges hvis det er ledig kapasitet. Ved stor pågang kan besøkstiden bli redusert til 1 time. Fengslet har 2 besøksrom som er koselig møblert. Det ene er spesielt tilrettelagt for familier, og det gis adgang til å gjennomføres besøk på tilrettelagte ”uteplasser”, spesielt egnet for barnefamilier.

Hva er besøkstidene i fengslet?
Tirsdag kl. 17:00-21:00, fredag kl. 17:00-21:00, lørdagkl. 12:00 – 20:00 og søndag kl. 10:00 – 20:00.
 
Hva kan den besøkende ha med seg?
Mat som de besøkende har med seg, må nytes under besøket. Det som ikke er fortært under besøket tas med ut igjen. Drikke tillates ikke medbrakt. Det er tillatt å ta med dyr inn på fengselsområdet. De skal kun oppholde seg i ”besøkshagen” ved besøksrom 2. Besøkende kan også ha med seg penger som de gir til innsatte. Disse skal leveres via betjenten i vakta før besøket. Den innsatte gis kvittering og pengene settes inn på hans konto i fengslet.
 
Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Vi har ett besøksrom spesielt tilrettelagt for barnefamilier med tilgang til uteplass hvor også hund kan være med.
 
Annet
19 av 25 plasser har enerom.