Mobil Versjon

Vestoppland fengsel, Gjøvik avdeling

Kriminalomsorgen region øst

gjovik

Vestoppland fengsel, avdeling Gjøvik ligger i Gjøvik kommune og er en enhet med høyt sikkerhetsnivå. Fengselet har ordinær kapasitet på 24 plasser. Fengselet prioriterer varetektsinnsatte fra Oppland, Hedmark og Akershus eller domfelte som av forskjellige årsaker ikke kan sone ved lavt sikkerhetsnivå i avdeling Valdres.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Fengselet ligger sentralt i Gjøvik by. Det er gangavstand fra Gjøvik skysstasjon om man kommer med buss eller tog.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Domfelte må ha med nødvendige klær og fritidstøy tilpasset årstiden, samt treningstøy og -sko.

Hva KAN den domfelte ha med seg?
I tillegg til penger kan han eventuelt ta med det han måtte trenge av tobakk/sigaretter frem til første handledag.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Fengselet holder de nødvendigste toalettartikler, slik som såpe, shampo og tannkrem og tannbørste.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Innsatte blir registrert, tildelt kontaktbetjent og får samtale med denne så raskt det er praktisk mulig.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Innsatte kan handle vanlige matvarer, kaffe, tobakk osv én gang pr uke.
 
Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Innsatte kan kjøpe telefonkort og ringe inntil 20 minutter pr uke. Telefonsamtalene vil bli avlyttet.
 
Hva kan den enkelte ha av private effekter på cellene?
Innsatte kan ha et begrenset utvalg av private klær.
 
Hvilke skoletilbud har fengslet?
Studieavdelingen drives av Gjøvik videregående skole, og er i hovedsak delt i fire avdelinger:
1. IT / allmennfag
2. Forming
3. Kjøkken og botrening
4. Musikk

Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Arbeidsdriften ved avdeling Gjøvik består i hovedsak av vaskeri- og renholdsoppgaver. Det er én ganggutt, én kjøkkengutt, en vaskerigutt og en utegutt. I tillegg kan det være en til to innsatte som bistår underverksmesteren med periodisk vedlikehold.
 
Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Fengselet har en luftegård hvor det er muligheter for løping og ballspill. Det er også mulig å benytte trimrommet noen ganger pr uke. Det er tilgang til et lite kjøkken hvor det er mulig å tilberede egen mat.  På avdelingen er det også tilgang til en sittegruppe hvor det er mulighet til diverse spillaktiviteter, aviser og tidsskrifter eller sosial omgang.
Annet som er spesielt for fengslet?
Vestoppland fengsel har et formalisert samarbeid med NAV, der de er en viktig aktør i rehabiliteringsarbeidet. I tillegg er Vestoppland fengsel i KVP-prosjektet via NAV. Dersom du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan du få hjelp gjennom kvalifiseringsprogrammet. Fengselet har også et samarbeid med Konfliktrådet, Marita-stiftelsen, NA (Anonyme narkomane) og SMISO.

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
Pårørende og venner må sende søknad om besøkstillatelse, og svar på denne må være gitt før besøk kan bestilles.

Hva er besøkstidene i fengslet?
Det er besøk onsdag kl 1615 - 1945, lørdag og søndag kl 1030-1130 og 1515-1830. Besøkene er normalt én time, men ved lengre reisevei kan to timer innvilges.
 
Hva kan den besøkende ha med seg?
Besøkende kan ha med penger, klær og lesestoff som leveres betjenten før besøket.
 
Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Fengslet har et litt større besøksrom hvor det er en kasse med leker/bøker.