Mobil Versjon

Vestfold friomsorgskontor

Kriminalomsorgen region sør:


Hvor møter den domfelte opp?
Den domfelte møter til avtalt tid og sted ved ett av våre kontorer. Veibeskrivelse gis sammen med skriftlig innkalling eller på telefon.

Hvilken programvirksomhet driver friomsorgskontoret?

  • ATV-gruppe og EN-TIL-EN ATV-samtaler
  • Konflikthåndteringskurs i samarbeid med Konfliktrådet i Vestfold
  • Temakvelder
  • Samtalegrupper/foreldreveiledning
  • Arbeidstreningsgruppe

Andre tilbud

  • Kurs/veiledning og opplæring i samarbeid med fylkeskommunens oppfølgingsklasse på "Utsikten", Søndre Berg
  • Utstrakt samarbeid med oppdragsgivere om samfunnsnyttig tjeneste i kommunene i Vestfold, og de frivillige, ideelle og humanitære organisasjoner
  • Muligheter for deltakelse i programvirksomhet i samarbeid med andre enheter i kriminalomsorgen (eks. VINN, Brottsbrytet, NSAP m.m.