Mobil Versjon

Vedrørende organisasjonenes politiske markering mot forslag til statsbudsjett

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har vurdert at den politiske markeringen mandag 22. oktober er en lovlig demonstrasjon.  

Medlemmer i Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund og Fellesorganisasjonen legger ned arbeidet mellom klokken 11.00 – 13.00 i dag som en markering mot regjeringens forslag til statsbudsjett.

Partene har diskutert gjennomføringen av streiken. Det er enighet om at de streikende ikke skal forlate arbeidsplassen, men legger ned arbeidet. De streikende vil gå tilbake til arbeidet om det oppstår kritiske hendelser. Medlemmene kan ikke pålegges å delta i demonstrasjonen.