Mobil Versjon

Ullersmo fengsel blir til Romerike fengsel

Ullersmo fengsel med underavdelinger bytter navn til Romerike fengsel fra nyttår. 

- Navneendringen markerer et felles geografisk stedsnavn for alle avdelingene og en ny organisering av fengselet, sier fengselsleder Ole Jonny Rydland (bildet).

Fengselsleder Ole Jonny Rydland

De nye navnene på underavdelingene blir:

  • Romerike fengsel, Ullersmo avdeling 
  • Romerike fengsel, Kroksrud avdeling 
  • Romerike fengsel, Ungdomsenhet øst 

Fengselsleder Ole Jonny Rydland forteller at fengselet gjennom en ny organisering ønsker å ha spesiell oppmerksomhet på utvikling av ledelse- og medarbeiderskap, utvikling av det innholdsmessige tilbudet, utnytte stordriftsfordelene og å sikre en riktig fordeling av ansvar og oppgaver på alle nivåer.

Fengselet har gjennomført store bygningsmessige utbedringer og utvidelser de siste årene og og vil når det er ferdig rehabilitert fremstå som et moderne fengselsanlegg med gode fasiliteter for innsatte og ansatte. Etter fullført rehabilitering vil fengselet ha en kapasitet på 350 plasser, mens bemanningen vil være på 365 ansatte.

Fengselet har spesielt oppmerksomhet på utvikling av det innholdsmessige tilbudet og utvikling av felles kulturer på tvers av de tre enhetene.