Mobil Versjon

Trøndelag friomsorgskontor, Steinkjer avdeling

Kriminalomsorgen region nord


Hvor møter den domfelte opp?

Kontoret ligger sentralt i Steinkjer i Sannangata 3, nær busstasjon og jernbane, sidegate til Kongensgate.

Hvilken programvirksomhet driver friomsorgskontoret?

Annet innhold som er spesifikt for kontoret

Temarelaterte tiltak: Økonomiprogram og Traffikk og fart. Forøvrig et bredt spekter av tiltak internt og i samarbeid med eksterne aktører, tilpasset den enkelte domfelte.