Mobil Versjon

Trøndelag friomsorgskontor, hovedkontor Trondheim

Kriminalomsorgen region nord


Hvor møter den domfelte opp?

Hvis ikke annet er avtalt, skal den domfelte møte opp i Sør-Trøndelag friomsorgskontors lokaler, som ligger sentralt i Trondheim i Kongens gata 60, 2. etasje. Det henger et skilt ute der det står "Kongens gate 60" med pil inn mot riktig inngang.

Den domfelte melder seg i ekspedisjonen.

Hvordan kommer man til friomsorgskontoret?

Nærmeste bussholdeplass er Hospitalskirka, Kongens gate og Prinsens gate. Rutetider: www.atb.no, www.nsb.no og andre aktuelle nettsider.

Hvilken programvirksomhet driver friomsorgskontoret?

Annet innhold som er spesifikt for det enkelte kontor

  • Økonomitiltak
  • "Trafikk og fart"
  • Rådgivning og opplæring hos Charlottenlund vgs., avd. Oppfølgingsbasen
  • "Holdningsskapende samhandling" - tiltak i samarbeid med Kirkens Bymisjon i Trondheim
  • Offerfokuserte samtaler hos Konfliktrådet, som evt. også kan lede til megling
  • Individuelle samtaler med ulike metoder som kognitiv terapi, Løsningsfokusert tilnærming (LØFT), Bygging av Mestringstillit (BaM) og Motiverende intervju/samtale (MI)
  • Friomsorgen samarbeider med ulike offentlige etater, samt frivillige/ideelle lag og organisasjoner for å tilby et bredt spekter av tiltak i straffegjennomføringen.