Mobil Versjon

To nye fengselsbygg innviet

Sola og justisministeren strålte om kapp, men så er det da heller ikke hver dag at det tas i bruk to nye fengselsbygg her i landet.

VollanUllersmo

Det begynte i Ullersmo fengsel i Akershus kl. 9 om morgenen fredag 30. juni, etter en spurt for å bli ferdig i tide – den siste biten med gressplen ble rullet ut ved 22-tiden kvelden i forveien.

Assisterende byggherredirektør Kristin Fevang i Statsbygg overrakte nøkkelen til nybygget i Ullersmo fengsel til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen. Han snudde seg rundt og overrakte den til direktør Marianne Vollan (bildet) i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), som ga den videre til regiondirektør Jon Sverre Bråthen i kriminalomsorgens region øst – som rakte den videre til Kai Næss, fungerende fengselsleder på Ullersmo.

Kort byggetid
Nybygget på Ullersmo og i Eidsberg inneholder henholdsvis 96 og 85 celler, alle eneceller med bad. Byggene eies av Statsbygg som leier dem ut til kriminalomsorgen. De er oppført med en byggetid på bare vel ett år. De første innsatte ankom 15. juni, og byggene vil nå gradvis bli fylt opp.

- En av hovedutfordringene i kriminalomsorgen er et stort vedlikeholdsetterslep. Derfor er det bevilget penger til Oslo fengsel og Indre Østfold fengsel avdeling Eidsberg, med henholdsvis 96 og 85 plasser til erstatning for Oslo fengsel avdeling A, sa justisminister Amundsen i sin tale. 

Direktør Marianne Vollan i KDI takket for byggene, til Regjeringen, til Statsbygg, til Ullensaker kommune, til kriminalomsorgens mange samarbeidspartnere, til kriminalomsorgens øst og til de ansatte på Ullersmo.

Takket ansatte
Hun pekte på at Ullersmo etter utbyggingen er landets største fengsel, og også et av de mest komplekse: I tillegg til selve Ullersmo består fengslet av lavsikkerhetsavdelingen Kroksrud og ungdomsenhet øst på Eidsvoll. Norgerhaven fengsel, som Norge leier av den nederlandske stat, sorterer også under Ullersmo. Vollan benyttet anledningen til også å takke de ansatte på Ullersmo for deres innsats for prosjektet i Nederland.

- Jeg spesielt glad for at nybyggene gir mulighet til aktivisering for samtlige innsatte, og at de får et hensiktsmessig tilbud innenfor skole, arbeid, trening, helsevesen og bibliotek, sa Vollan.

- Dette bygget er et godt utgangspunkt for at kriminalomsorgen skal nå sitt mål om å få den domfelte til å velge et kriminalitetsfritt liv etter løslatelse, sa hun.

InnvielseUllersmo300617

På bildet viser fungerende fengselsleder Kai Næss (t.h.) frem uteområdene ved nybygget til (f.v.) justisminister Amundsen, regiondirektør Jon Sverre Bråthen i kriminalomsorgen region øst og assisterende direktør Jan-Erik Sandlie i KDI.

Deretter kastet justisministeren seg i bilen og dro rett til Indre Østfold fengsel avdeling Eidsberg, som ligger bare et bittelite travløp fra Momarken travbane på Mysen. 


Og også i Eidsberg var det nøkkeloverlevering, fra Statsbygg til statsråden og videre til KDI som her var representert ved assisterende direktør Jan-Erik Sandlie, som ga nøkkelen videre til fengselsleder Ole Jonny Rydland.

Rydland sa at fengselet i Eidsberg skal ha en stor andel unge innsatte i aldersgruppen18-25 år, og at en egen rusbehandlingsavdeling kommer i drift 15. september.

 

Ullersmo-celle

Nytt og gammelt
På Eidsberg er nybygget med 85 celler satt opp inntil det gamle fengselsbygget fra 1864, som har 17 celler, og en gammel sveitservilla. De to gamle bygningene skal fortsatt inngå som en del av fengselet. Også her får de innsatte et godt tilbud med skole, arbeid, helse og bibliotek.

Nybyggene på Ullersmo og i Eidsberg er basert på et standardisert modulkonsept som kriminalomsorgen og Statsbygg har utviklet sammen, og som skal gjenbrukes ved fremtidig fengselsbygging. 

Store deler av byggene er bygget som moduler på Skanskas husfabrikk i Steinkjer, og så fraktet med skip og bil til byggeplassene hvor de er blitt heist på plass.

Jan-Erik Sandlie i KDI sa da han tok imot nøkkelen i Eidsberg at de ansatte nå skal høste erfaringer med nybyggene, erfaringer som så vil bli brukt i arbeidet med de to fengslene som er besluttet bygget i Mandal og Froland. 

Raskere og rimeligere
Det standardiserte modulkonseptet har to store fordeler sammenlignet med tradisjonell byggemetode, nemlig at kostnaden blir lavere og prosjekterings- og byggetiden kortere. 

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen overrakte hvert av de to fengslene en sjekk på 60.000 kroner som skal brukes til innkjøp av utstyr til kreativ aktivisering av de innsatte.  

Inventaret i cellene i begge fengselsnybyggene er laget av innsatte i fengslene Ullersmo, Halden og Ringerike.