Mobil Versjon

Tiltak mot spredning av koronaviruset

Kriminalomsorgen har iverksatt en rekke tiltak for å redusere smittefaren og forsinke smittespredning i forbindelse med den pågående korona-pandemien. 
Se oversikt over innførte tiltak

The Norwegian Correctional Service has enforced a number of measures in order to prevent the spread of the Corona virus.
Information in English