Mobil Versjon

Storfornøyd statsråd på besøk

-Dette kan dere være stolte av, sa justisministeren etter å ha blitt vist rundt på byggeplassen til fengselsnybygget i Eidsberg.

DSCF0890-beskåret

Både i Indre Østfold fengsel avdeling Eidsberg og i Ullersmo fengsel bygges det nå nytt. Ullersmo får 96 nye plasser, mens Eidsberg får 85.

Onsdag 14. august tok justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (nummer to fra venstre på bildet) turen til fengselet i Eidsberg for å se på byggearbeidene som nå pågår for fullt.

Kriminalomsorgsdirektoratets direktør Marianne Vollan (til venstre) tok ham imot, før han fikk en orientering om arbeidet fra kriminalomsorgens prosjektleder Ole Jonny Rydland (t.h.) og Statsbyggs prosjektsjef Benny Olav Andersen (nr. 2 f.h.). Deretter var det tid for en rundtur på byggeplassen.

Nybyggene i Eidsberg og på Ullersmo er basert på ”Modell 2015”, en standardisert løsning for nye fengselsbygg utviklet i fellesskap av kriminalomsorgen og Statsbygg.
Første etasje av byggene bygges på stedet, mens de to øverste etasjene bygges som moduler på entreprenøren Skanskas husfabrikk i Steinkjer før de fraktes med skip ned langs kysten og så med bil den siste biten frem til fengslene. Denne byggemåten går raskere og koster mindre enn en tradisjonell byggemåte ville ha gjort.

Og det var gode nyheter justisministeren fikk på byggeplassen: Begge utbyggingene er helt i rute, både hva gjelder kostnader, kvalitet og tid.  Anundsen fikk også se de to første cellene, som var kommet til byggeplassen dagen i forveien.

-Dette er moderne fengselsceller med bad. De har en nøktern standard og skal ikke være luksuriøse, sa Anundsen da han kom ut igjen etter å ha sett cellene fra innsiden.

-Jeg er svært tilfreds med at vi nå høster frukter av arbeidet med en standardisert løsning, og at byggene er i rute både tidsmessig og økonomisk. Jeg er også glad for at vi med disse byggene får fengsler der alle innsatte kan få aktivisering mens de  sitter fengslet. Det er gjort en meget solid jobb både i Eidsberg og på Ullersmo, sier Marianne Vollan.

Kriminalomsorgen overtar nybyggene på Ullersmo og i Eidsberg i månedsskiftet mars/april neste år. Så begynner arbeidet med å få på plass utstyr og inventer, før de første innsatte kommer 15. juni.