Mobil Versjon

Stilling som direktør for KDI utlyst

Justis- og beredskapsdepartementet har lyst ut stillingen som direktør for Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). 

Kriminalomsorgsdirektoratet har det øverste faglige og administrative ansvaret for kriminalomsorgen.

Direktøren i KDI er øverste leder i etaten, som består av direktoratet, fem regionadministrasjoner, lokale fengsler og friomsorgskontor, og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS). Etaten har om lag 4 800 årsverk, og forvalter et budsjett på omtrent 5 mrd. kroner. Justis- og beredskapsdepartementet er overordnet Kriminalomsorgsdirektoratet.

Søknadsfrist: 20. august 2018.