Mobil Versjon

Sterk økning i antall soningsoverføringer

Totalt ble det gjennomført 63 soningsoverføringer fra Norge til utlandet i 2015. Dette er det høyeste antallet noensinne.

I 2014 ble det gjenomført 38 soningsoverføringer.

Totalt betyr de 63 soningsoverføringene i 2015 en innsparing på 41 091 fengselsdøgn, noe som gir et gjennomsnitt på 652 døgn. Dette tilsvarer 113 fengselsplasser med 100 prosent belegg i ett år.

De 63 soningsoverføringene ble gjennomført til følgende land:

 • Polen 15
 • Romania 13
 • Nederland 12
 • Litauen 10
 • Tyskland 4
 • Storbritannia 3
 • Spania 1
 • Portugal 1
 • Moldova 1
 • Frankrike 1
 • Estland 1
 • Albania 1

- Det er svært gledelig at antall soningsoverføringer har økt det siste året. Dette er i tråd med de politiske føringene kriminalomsorgen jobber etter, og det frigjør plasser i norske fengsler, sier Marianne Vollan, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

Tidligere år

2014: 38 (21 241 sparte fengselsdøgn)
2013: 46 (28 603 sparte fengselsdøgn)
2012: 48 (33 046 sparte fengselsdøgn)
2011: 52
2010: 41
2009: 30
2008: 12
2007: 27

Om soningsoverføring

 • Det er viktig å understreke at antall utenlandske statsborgere i norske fengsler ikke er det samme som antall utenlandske statsborgere som kan soningsoverføres.
 • De som sitter i varetekt er ikke aktuelle for soningsoverføring.
 • Det må foreligge et rettslig grunnlag for overføring, dvs. en konvensjon eller avtale mellom landene.
 • Det forholdet som personen soner for, må være straffbart i begge land (dobbel straffbarhet).