Mobil Versjon

Stavanger fengsel er blitt miljøfyrtårn

Solfangere og elbilladere hjelper, men det er først og fremst systematisk HMS-arbeid som har gjort Stavanger fengsel til et miljøfyrtårn.

K-Kari-og-Tanja

Nylig overrakte Stavangers ordfører Kari Nessa Nordtun (t.v.) fengselsleder Tanja Rosså Ødegård et diplom som viser at Stavanger fengsel nå er et sertifisert miljøfyrtårn, godkjent av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Sertifikatet er Norges mest brukte for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.
 
Fengselsleder Ødegård og verksmester Atle Haldorsen har ledet arbeidet som har ført frem til sertifiseringen. Det har vært en krevende og omstendelig prosess gjennom tre år for å nå frem til statusen som sertifisert miljøfyrtårn.

Men hva er det som gjør et fengsel til et miljøfyrtårn? Ganske mye, viser det seg. 

- Kildesortering er bare toppen av isfjellet. Vi har gått gjennom så å si alt vi gjør og rutinene for arbeidet vårt for å se på hvordan vi kan bli mer miljøvennlige. Det er montert LED-lys og satt opp solfangere som bidrar til å varme opp vannet vi bruker. Det er montert elbilladere på utsiden av fengselet, og fengselets avdeling Aukland overgangsbolig kjører nå elbil. Vi har dokumentert all bruk av kjemikalier og merker kjemikaliene bedre, sier Ødegaard. 

Fengselet har også laget en egen opplæringsmodul for bruk av databasen der kjemikalier registreres og vurderes.  

Når et elektrisk apparat og inventar i fengselet går i stykker, blir det nå demontert av innsatte i arbeidsdriften og den enkelte del blir kildesortert. Også i resten av virksomheten er det nå kildesortering, sier Ødegård som påpeker at det er ikke mange fengsler som kildesorterer 19 forskjellige avfallstyper.

- Prosessen kan oppsummeres med at det handler om dokumentasjon, mer dokumentasjon og enda mer dokumentasjon av systematisk HMS-arbeid, innkjøp, rutiner og prosedyrer. Vi har også måttet dokumentere hvordan vi skal takle uforutsette hendelser innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS), sier verksmester Haldorsen. Noe av det vi brukte mest tid på var avfallsdeklarering gjennom internettportalen Avfallsdeklarering.no. Med god hjelp fra Arne Røed i Region sørvest fikk vi på plass den elektroniske godkjenningen fra Kriminalomsorgsdirektoratet, sier han.

Han legger til at Stiftelsen Miljøfyrtårn var imponert over kriminalomsorgens system for avviksbehandling, og at fengselet fikk skryt for internkontrollsystemet KIKS, der man raskt finner frem til lover og forskrifter som gjelder for virksomheten. 

Sertifiseringsprosessen ble underveis forankret i fengselets lokale arbeidsmiljøutvalg.

Under utdelingen av diplomet holdt ordfører Nessa tale og snakket varmt om fengselets miljøsatsing. Fungerende regiondirektør Tryggve Fosse påpekte det solide arbeidet som er blitt gjort, og trakk særlig frem det gode arbeidsmiljøet i fengselet. Og på en dag som denne vanket det også kake til de fremmøtte. 

Godkjennelsen varer i tre år, og Stiftelsen Miljøfyrtårn kan når som helst og uvarslet ringe på fengselets port for å sjekke at forpliktelsene som følger med sertifiseringen blir overholdt.